Glūdas pagasta Bramberģes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000325

Adrese:

Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63086812 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jelgavas novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Sagalata

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000460445

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

18.05.1998

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1350

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

105B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1923. gada 3.martā

Darbība:

Grāmatu izsniegšana. Pasākumu veidošana. Nodrošināt bibliotēkas krājumu un informācijas pieejamību ikvienam lietotājam. Izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus, komplektēt bibliotēkas fondu, nodrošināt to uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu. Uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par bibliotēkas darbību. Piedalīties bibliotēku darbinieku tālākizglītības un apmācību pasākumos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

trešdiena metodiskā diena brīvdiena svētdiena,pirmdiena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
abonētās datu bāzes letonika,news.lv
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Teritorijas kopējā platība (m2):

822

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

371

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

83

Pārējie:

288

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2949

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2432

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

517

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8126

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

393

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5154
Seriālizdevumi 2972
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 169

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 35
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 26
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

622

Izslēgto dokumentu kopskaits:

589

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5717

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 135 90 4135
Seriālizdevumi 487 499 1579
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 12 10 454

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Microsoft