Glūdas pagasta Bramberģes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000325

Adrese:

Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26130709 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jelgavas novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Māra Bučkovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1350

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

105B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1923.gada 3.martā

Darbība:

Grāmatu izsniegšana. Pasākumu veidošana. Nodrošināt bibliotēkas krājumu un informācijas pieejamību ikvienam lietotājam. Izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus, komplektēt bibliotēkas fondu, nodrošināt to uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu. Uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par bibliotēkas darbību. Piedalīties bibliotēku darbinieku tālākizglītības un apmācību pasākumos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12-12:30.
Otrdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12-12:30.
Ceturtdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12-12:30.
Piektdiena 08:00 16:00 Pusdienu pārtraukums 12-12:30.
Papildu informācija:

trešdiena metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Letonika.lv, News.lv
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

822

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

69

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

210

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Pārējie:

154

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2780

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2055

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

725

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4657

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

340

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2243
Seriālizdevumi 2414
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu un jauniešu grāmatas 744

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 358
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 221
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 137

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

604

Izslēgto dokumentu kopskaits:

688

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

5001

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 153 168 4139
Seriālizdevumi 451 520 862
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 27 489

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1