Glūdas pagasta Bramberģes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000325

Adrese:

Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26130709 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Jelgavas novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Māra Bučkovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1350

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

105B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1923.gada 3.martā

Darbība:

Grāmatu izsniegšana. Pasākumu veidošana. Nodrošināt bibliotēkas krājumu un informācijas pieejamību ikvienam lietotājam. Izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus, komplektēt bibliotēkas fondu, nodrošināt to uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu. Uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par bibliotēkas darbību. Piedalīties bibliotēku darbinieku tālākizglītības un apmācību pasākumos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12-12:30.
Otrdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12-12:30.
Ceturtdiena 08:00 18:00 Pusdienu pārtraukums 12-12:30.
Piektdiena 08:00 16:00 Pusdienu pārtraukums 12-12:30.
Papildu informācija:

trešdiena metodiskā diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas krājums Grāmatu un periodikas izsniegumi uz mājām un lasītavā, pieejamas galda spēles.
2. Starpbibliotēku abonements Izdevumus, kuri nav atrodami Bramberģes bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
3. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un periodikas rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni, epastu vai autorizētiem lasītājiem - izmantojot elektronisko kopkatalogu.
4. Autorizēto datu saņemšana Lietotājs saņem autorizācijas datus elektroniskā kopkataloga pieejai, 3td e-grāmatu bibliotēkai, abonētajām datu bāzēm.
5. Abonētas datu bāzes letonika.lv, news.lv
6. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana. Bezvadu interneta izmantošana, izmantojot savas ierīces.
7. Izstādes un tematiskie pasākumi Regulāras literatūras izstādes, izglītojoši pasākumi.
8. Konsultācijas Bibliotekāra konsultācijas par bibliotēkas izmantošanu, elektroniskā kopkataloga izmantošanu, citiem informācijas resursiem, datubāzēm un datora lietošanu.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana, skenēšana. A4 formāts, melnbalta un krāsaina izdruka. Cenrādis saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības bibliotēku maksas pakalpojumiem.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

822

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

69

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

218

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

55

Pārējie:

163

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

5734

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2910
Pieaugušie 2299
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 611
Virtuālais apmeklējums 2824
Digitālie pakalpojumi 2796
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 2796
Datubāzu apmeklējums 28
Abonētās 28

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5287

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

321

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5182
Grāmatas 2614
Seriālizdevumi 2568
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 105
Datubāzes (skaits) 105
Abonētās 105
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 8
Bērnu un jauniešu grāmatas 686
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 260
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 153
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 107

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

616

Izslēgto dokumentu kopskaits:

706

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

4911

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 614 706 4909
Grāmatas 170 382 3927
Seriālizdevumi 444 324 982
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2 0 2
Datubāzes (skaits) 2 0 2
Abonētās 2 0 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 29 499

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1