Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013324

Adrese:

Garozas pamatskola, Salgales pag., Ozolnieku nov., LV-3045

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26149383 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

D. Štelmahere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0912900860

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

30.05.2005

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3623

Akreditācijas datums:

06.05.2012

Akreditācijas termiņš:

05.06.2024

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Skolas bibliotēkas krājumu veido mācību grāmatu fonds , pamatfonds un periodiskie izdevumi. Ar mācību grāmatām ir nodrošināti visi skolas skolēni , ar metodisko literatūru skolotāji. . Pamatfondu veido bērnu literatūra ,daiļliteratūra , nozaru literatūra un izziņu literatūra. Skolas bibliotēku izmanto arī 5.-6.gadīgie . Bibliotēkā regulāri notiek nepieciešamo grāmatu iegāde un jaunāko iegādāto bērnu grāmatu izstādes. Ja nepieciešams, skolas bibliotēka sadarbojas ar Salgales pagasta bibliotēku, Ozolnieku vidusskolas un Jelgavas pilsētas bibliotēku. Viss krājums ir ievadīts "Alisē", grāmatu izsniegšana notiek elektroniski

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 16:00
Otrdiena 14:30 16:00
Trešdiena 14:00 16:00
Ceturtdiena 13:30 16:00
Piektdiena 13:30 16:00
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

108

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

137

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

82

Pārējie:

55

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1647

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

249

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1398

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1891

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1235

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1869
Seriālizdevumi 14
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 4
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 851
Bērnu grāmatas 310

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

236

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4109

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 227 4103
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 4
Attēlizdevumi 1
Elektroniskie resursi 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 123 1868
Bērnu grāmatas 113 2235

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1