Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013324

Adrese:

Garozas pamatskola, Salgales pag., Ozolnieku nov., LV-3045

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26149383 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

D. Štelmahere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0912900860

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

30.05.2005

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3623

Akreditācijas datums:

06.05.2012

Akreditācijas termiņš:

05.06.2024

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Skolas bibliotēkas krājumu veido mācību grāmatu fonds , pamatfonds un periodiskie izdevumi. Ar mācību grāmatām ir nodrošināti visi skolas skolēni - 90 , ar metodisko literatūru skolotāji- 20. Pamatfondu veido bērnu literatūra ,daiļliteratūra , nozaru literatūra un izziņu literatūra. Skolas bibliotēku izmanto arī 5.-6.gadīgie - 24 bērni. Bibliotēkā regulāri notiek nepieciešamo grāmatu iegāde un jaunāko iegādāto bērnu grāmatu izstādes. Ja nepieciešams, skolas bibliotēka sadarbojas ar Salgales pagasta bibliotēku, Ozolnieku vidusskolas un Jelgavas pilsētas bibliotēku. Viss krājums ir ievadīts "Alisē", grāmatu izsniegšana notiek elektroniski

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 16:00
Otrdiena 14:30 16:00
Trešdiena 14:00 16:00
Ceturtdiena 13:30 16:00
Piektdiena 13:30 16:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1926

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

108

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

110

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

90

Pārējie:

20

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1308

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

261

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1047

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1695

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1488

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1648
Seriālizdevumi 45
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 829
Bērnu grāmatas 237

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

355

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3279

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3836

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 349 3279 3830
Audiovizuālie resursi 3 3
Elektroniskie resursi 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 238 67 1746
Bērnu grāmatas 117 3212 2084

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda