Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012847

Adrese:

Skola, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29451459 @
Skolā 64064456 27744020 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Ozoliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1412900169

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.02.2002

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1262

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1871

Sākums:

Lēdurgas pagasta skola dibināta 1871.gadā.Tagadējā skola ir veidojusies apvienojoties četrāmskolām: Lēdurgas draudzes skolai, Lēdurgas Inciema skolai un Lēdurgas Aijažu skolai. Skolu apvienošana pabeigta 1940.gadā līdz ar jaunās skolas ēkas uzcelšanu, bet 1912.gadā pie skolas tika uzcelta piebūve, kurā izvietoja internātu un arī bibliotēku. Tā kā Lēdurga ir pirmā latviešu zemnieku aizstāvja, apgaismības ideju paudēja Garlība Merķeļa dzimtā vieta, tad godinot viņa piemiņu un Merķeļu dzimtas devumu Lēdurgai un visai Latvijai, skolai piešķirts Garlība Merķeļa vārds.

Darbība:

Bibliotēka - izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija, kura veic Bibliotēku likumā noteiktās funkcijas. Skolas bibliotēkas mērķis - līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts standartiem un mācību priekšmetu programmām, skolēnu un skolotāju, vecāku informacionālā un bibliotekārā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 07:30 8:10
Otrdiena 9:15 12:05
Otrdiena 13:45 15:40
Trešdiena 7:30 8:25
Trešdiena 14:35 15:35
Piektdiena 7:30 12:10

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Mācību grāmatu izsniegšana.
2. Darba burtnīcu izsniegšana.
3. Daiļliteratūras, uzziņu ,nozaru literatūras izsniegšana.
4. Datoru lietošana un internets.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1912

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

90

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Pārējie:

20

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1203

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

150

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1053

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1270

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

987

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1270
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1020
Bērnu grāmatas 250

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

136

Izslēgto dokumentu kopskaits:

514

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6614

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6979 136 514 6601
Audiovizuālie resursi 2 2
Elektroniskie resursi 11 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4300 136 514 3922

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

12

Tematiskie pasākumi:

4