Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013115

Adrese:

Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2032

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

05.10.2010

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:45 16:45
Otrdiena 8:45 16:45
Trešdiena 7:50 17:00
Piektdiena 8:45 13:15
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Teritorijas kopējā platība (m2):

3500

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

32,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

337

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

287

Pārējie:

50

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3694

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

462

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3232

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7598

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4405

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5245
Seriālizdevumi 489
Nošizdevumi 30
Pārējie dokumenti 1834
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2043
Bērnu grāmatas 912

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

829

Izslēgto dokumentu kopskaits:

233

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

8993

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7538 729 141 8126
Seriālizdevumi 531 76 20 587
Audiovizuālie resursi 72 72
Nošizdevumi 244 20 264
Elektroniskie resursi 12 4 16
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4242 552 130 4664
Bērnu grāmatas 953 73 2 1024

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1