Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012950

Adrese:

Skolas iela 11, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov., LV-5311

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 28788921 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne galenupamatskola.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunita Strode

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1812900364

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.05.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1855

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.03.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3856

Akreditācijas datums:

23.12.2019

Akreditācijas termiņš:

22.12.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1866

Sākums:

Pirmā skola dibināta 1866. gadā. Pašreizējā skola uzcelta 1936. gadā.

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 13:00
Otrdiena 10:00 13:00
Trešdiena 10:00 13:00
Ceturtdiena 10:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dators Datora bezmaksas izmantošana
2 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas darbu
3 Krājums Grāmatu izsniegšana
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

24

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

100

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

80

Pārējie:

20

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2100

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

660

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1440

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

100

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

80

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 100
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 395
Bērnu un jauniešu grāmatas 385

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

152

Izslēgto dokumentu kopskaits:

341

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

2600

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 152 341 2600
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 152 341 1269
Bērnu un jauniešu grāmatas 69 1331

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi: