Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012950

Adrese:

Skolas iela 11, Galēni, Galēnu pag., Riebiņu nov., LV-5311

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65329002 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Riebiņu novada domes mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Upeniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1812900364

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.06.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1855

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.03.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2774

Akreditācijas datums:

13.12.2013

Akreditācijas termiņš:

15.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1866

Sākums:

Pirmā skola dibināta 1866. gadā.Pašreizējā skolas ēka uzcelta 1936. gadā

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 12:30 15:00
Piektdiena 08:30 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Dators. Uzziņas un konsultācijas Datora bezmaksas izmantošana. Konsultācijas par bibliotēkas darbu.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1936

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

18

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

86

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

68

Pārējie:

18

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1094

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

82

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1012

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1294

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1294

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1294
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1173
Bērnu grāmatas 138

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

68

Izslēgto dokumentu kopskaits:

385

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3927

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 68 385 3927
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 68 298 1866

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0