Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012950

Adrese:

Skolas iela 11, Galēni, Galēnu pag., Riebiņu nov., LV-5311

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65329002 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Riebiņu novada domes mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Upeniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1812900364

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.06.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1855

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.03.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3856

Akreditācijas datums:

23.12.2019

Akreditācijas termiņš:

22.12.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1866

Sākums:

Pirmā skola dibināta 1866. gadā. Pašreizējā skolas ēka uzcelta 1936. gadā.

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dators Datora bezmaksas izmantošana.
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas darbu.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

18

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

104

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

86

Pārējie:

18

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

868

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

36

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

832

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1072

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1072

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1072
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1021
Bērnu grāmatas 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

59

Izslēgto dokumentu kopskaits:

488

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3593

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 59 488 3593
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 59 338 1682

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi: