Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000621

Adrese:

Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov., LV-5311

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē 65902231 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu novada domes mājaslapa
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Bibliotēkas Facebook lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Kokina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001882087

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.01.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0171

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

481B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bibliotēkas dibināšanas gads nav zināms. Bibliotēka atrodas Galēnu pagasta pārvaldes ēkas 2.stāvā

Darbība:

Galēnu bibliotēka ir Preiļu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas likumā noteiktā kārtībā veic iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Bibliotēka piedāvā: grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšanu uz mājām, SBA iespējas, datoru, interneta izmantošanu (arī bezvadu), bezmaksas datu bāzes: "Letonika" un Lursoft Laikrakstu bibliotēka (News), 3td e - GRĀMATU bibliotēku, novadpētniecības krājumu, tematiskās mapes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 09:30 17:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - Metodiskā diena, lasītāji netiek apkalpoti

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka. Bibliotēkas rīcībā: attālināta pieeja datubāzei letonika.lv reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
3 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65902231, e-pastu galenubiblioteka@preili.lv
5 Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs Nodrošina informācijas meklēšanu Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datubāzē
6 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuru nav Galēnu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8 "3td e - GRĀMATU bibliotēka " Pakalpojums, kas Galēnu bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e - grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: melnbaltā A4 formāta lapas viena puse 0.08 EUR (Cena bez PVN)
2 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: melnbaltā A4 formāta lapas abas puses 0.12 EUR (Cena bez PVN)
3 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: krāsainā A4 formāta lapas viena puse 0.25 EUR (Cena bez PVN)
4 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: krāsainā A4 formāta lapas abas puses 0.50 EUR (Cena bez PVN)
5 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: informācijas (attēla) kopēšana un izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), melnbaltā A4 formāta lapas viena puse 0.17 EUR (Cena bez PVN)
6 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: informācijas (attēla) kopēšana un izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), melnbaltā A4 formāta lapas abas puses 0.25 EUR (Cena bez PVN)
7 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: informācijas (attēla) kopēšana un izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), krāsaina A4 formāta lapas viena puse 0.50 EUR (Cena bez PVN)
8 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: informācijas (attēla) kopēšana un izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), krāsainā A4 formāta lapas abas puses 0.91 EUR (Cena bez PVN)
9 Informācijas (teksta) kopēšana vai izdruka melnbaltā A4 formāta lapas viena puse 0.10 EUR (Cena ar PVN)
10 Informācijas (teksta) kopēšana vai izdruka melnbaltā A4 formāta lapas abas puses 0.15 EUR (Cena ar PVN)
11 Informācijas (teksta) kopēšana vai izdruka krāsainā A4 formāta lapas viena puse 0.30 EUR (Cena ar PVN)
12 Informācijas (teksta) kopēšana vai izdruka krāsainā A4 formāta lapas abas puses 0.60 EUR (Cena ar PVN)
13 Informācijas (attēla) kopēšana vai izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), melnbaltā A4 formāta lapas viena puse 0.20 EUR (Cena ar PVN)
14 Informācijas (attēla) kopēšana vai izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), melnbaltā A4 formāta lapas abas puses 0.30 EUR (Cena ar PVN)
15 Informācijas (attēla) kopēšana vai izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), krāsainā A4 formāta lapas viena puse 0.60 EUR (Cena ar PVN)
16 Informācijas (attēla) kopēšana vai izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), krāsainā A4 formāta lapas abas puses 1.10 EUR (Cena ar PVN)
17 Dokumentu skenēšana (sākot ar sesto lapu) 0.10 EUR (Cena ar PVN)
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

4000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

143

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

104

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

2147

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 2054
Pieaugušie 1831
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 223
Virtuālais apmeklējums 93
Datubāzu apmeklējums 93
Abonētās 93

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2403

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

150

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 2118
Grāmatas 1065
Seriālizdevumi 1053
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 285
Datubāzes (skaits) 285
Abonētās 285
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 332
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 101
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 77
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 24

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

621

Izslēgto dokumentu kopskaits:

652

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6156

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 621 652 6154
Grāmatas 264 237 4833
Seriālizdevumi 356 415 1293
Audiovizuālie resursi 22
Nošizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 1 5
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 78 40 1005

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1