Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000621

Adrese:

Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pag., Preiļu nov., LV-5311

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē 65902231 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu novada domes mājaslapa
Citas iestādes vietne Preiļu Galvenās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Bibliotēkas Facebook lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Kokina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001882087

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.01.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0171

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

481B

Akreditācijas datums:

22.09.2020

Akreditācijas termiņš:

22.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Bibliotēkas dibināšanas gads nav zināms. Bibliotēka atrodas Galēnu pagasta pārvaldes ēkas 2.stāvā

Darbība:

Galēnu bibliotēka ir Preiļu novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas likumā noteiktā kārtībā veic iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Bibliotēka piedāvā: grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšanu uz mājām, SBA iespējas, datoru, interneta izmantošanu (arī bezvadu), bezmaksas datu bāzes: "Letonika" un Lursoft Laikrakstu bibliotēka (News), 3td e - GRĀMATU bibliotēku, novadpētniecības krājumu, tematiskās mapes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 09:30 17:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - Spodrības diena, lasītāji netiek apkalpoti

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka. Bibliotēkas rīcībā: attālināta pieeja datubāzei letonika.lv reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
3 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65902231, e-pastu galenubiblioteka@preili.lv
5 Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs Nodrošina informācijas meklēšanu Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datubāzē
6 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuru nav Galēnu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8 "3td e - GRĀMATU bibliotēka " Pakalpojums, kas Galēnu bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e - grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: melnbaltā A4 formāta lapas viena puse 0.08 EUR (Cena bez PVN)
2 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: melnbaltā A4 formāta lapas abas puses 0.12 EUR (Cena bez PVN)
3 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: krāsainā A4 formāta lapas viena puse 0.25 EUR (Cena bez PVN)
4 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: krāsainā A4 formāta lapas abas puses 0.50 EUR (Cena bez PVN)
5 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: informācijas (attēla) kopēšana un izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), melnbaltā A4 formāta lapas viena puse 0.17 EUR (Cena bez PVN)
6 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: informācijas (attēla) kopēšana un izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), melnbaltā A4 formāta lapas abas puses 0.25 EUR (Cena bez PVN)
7 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: informācijas (attēla) kopēšana un izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), krāsaina A4 formāta lapas viena puse 0.50 EUR (Cena bez PVN)
8 Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma: informācijas (attēla) kopēšana un izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), krāsainā A4 formāta lapas abas puses 0.91 EUR (Cena bez PVN)
9 Informācijas (teksta) kopēšana vai izdruka melnbaltā A4 formāta lapas viena puse 0.10 EUR (Cena ar PVN)
10 Informācijas (teksta) kopēšana vai izdruka melnbaltā A4 formāta lapas abas puses 0.15 EUR (Cena ar PVN)
11 Informācijas (teksta) kopēšana vai izdruka krāsainā A4 formāta lapas viena puse 0.30 EUR (Cena ar PVN)
12 Informācijas (teksta) kopēšana vai izdruka krāsainā A4 formāta lapas abas puses 0.60 EUR (Cena ar PVN)
13 Informācijas (attēla) kopēšana vai izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), melnbaltā A4 formāta lapas viena puse 0.20 EUR (Cena ar PVN)
14 Informācijas (attēla) kopēšana vai izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), melnbaltā A4 formāta lapas abas puses 0.30 EUR (Cena ar PVN)
15 Informācijas (attēla) kopēšana vai izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), krāsainā A4 formāta lapas viena puse 0.60 EUR (Cena ar PVN)
16 Informācijas (attēla) kopēšana vai izdruka (attēls lielāks par 1/4 lpp.), krāsainā A4 formāta lapas abas puses 1.10 EUR (Cena ar PVN)
17 Dokumentu skenēšana (sākot ar sesto lapu) 0.10 EUR (Cena ar PVN)
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

4000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

159

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

52

Pārējie:

107

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1769

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1537

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

232

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1930

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

132

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1058
Seriālizdevumi 872
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 286

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 69
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 56
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

624

Izslēgto dokumentu kopskaits:

315

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6185

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 353 161 4806
Seriālizdevumi 268 154 1352
Audiovizuālie resursi 22
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 3 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 108 17 967

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1