Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013161

Adrese:

Gaiķu pamatskola, Vecgaiķi, Gaiķu pag., Brocēnu nov., LV-3873

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne www.gaikuskola.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Gulbe-Rodionova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1137

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

30.05.2017

Akreditācijas termiņš:

29.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Gaiķu skola 1920.g. janvārī ienāca Gaiķu muižas ēkā. Pirmās ziņas par bibliotēku ir par 1921./22.m.g., kad bibliotēkā ir 130 grāmatas.

Darbība:

Bibliotēka apgādā ar visām nepieciešamajām mācību grāmatām Gaiķu pamatskolas skolēnus un skolotājus. Regulāri ir atvērta apmeklētājiem, nodrošina pieeju grāmatu fondiem un datoriem.Sniedz konsultācijas,veic lasīšanas veicināšanas pasākumus un citas aktivitātes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 13:00
Trešdiena 12:00 16:00
Piektdiena 09:00 13:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1872

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

45

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

33

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

5

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

125

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

125

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

151

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

128

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 151

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

158

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

2929

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2771 158 2929

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2