Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013161

Adrese:

Gaiķu pamatskola, Vecgaiķi, Gaiķu pag., Brocēnu nov., LV-3873

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Gulbe-Rodionova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1137

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

30.05.2017

Akreditācijas termiņš:

29.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Gaiķu skola 1920.g. janvārī ienāca Gaiķu muižas ēkā. Pirmās ziņas par bibliotēku ir par 1921./22.m.g., kad bibliotēkā ir 130 grāmatas.

Darbība:

Bibliotēka apgādā ar visām nepieciešamajām mācību grāmatām Gaiķu pamatskolas skolēnus un skolotājus. Regulāri ir atvērta apmeklētājiem, nodrošina pieeju grāmatu fondiem un datoriem.Sniedz konsultācijas,veic lasīšanas veicināšanas pasākumus un citas aktivitātes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 13:00
Otrdiena 9:00 13:00
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Gaiķu pamatskola Gaiķu pamatskola, Vecgaiķu ciems, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads Pašvaldības īpašums 1872

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

18

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

1

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

45

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

11

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

82

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

15

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

67

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

82

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

62

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 82
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 82

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

70

Izslēgto dokumentu kopskaits:

251

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

2830

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 70 251 2830
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 62 56 1181
Bērnu grāmatas 8 195 1649

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1