Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012995

Adrese:

Skolas iela 3, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
20266208 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Začevska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1912902240

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.03.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0788

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 15:00
Trešdiena 13:00 15:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1937

Teritorijas kopējā platība (m2):

6320

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

84

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

20

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1609

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

645

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

964

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3301

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2475

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3249
Seriālizdevumi 47
Audiovizuālie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 669
Bērnu grāmatas 1428

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

173

Izslēgto dokumentu kopskaits:

267

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3895

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 167 267 3764
Audiovizuālie resursi 6 131
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 147 242 2638
Bērnu grāmatas 10 607

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1