Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012995

Adrese:

Skolas iela 3, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
20266208 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Začevska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1912902240

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

09.03.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0788

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 15:00
Trešdiena 13:00 15:00
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

6320

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

76

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Pārējie:

16

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

405

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

141

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

264

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1601

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1402

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1601
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 671
Bērnu grāmatas 419

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2

Izslēgto dokumentu kopskaits:

729

Krājumu kopskaits 2020.gada beigās:

3646

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2 640 3604
Audiovizuālie resursi 89 42
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 107 364 2189
Bērnu grāmatas 71 541

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1