Gaigalavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000648

Adrese:

Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē 64644537 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Rēzeknes Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku e-katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anna Začevska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000026494

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0490

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

648B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Darbība:

Bibliotēka ir Gaigalavas pagasta kultūras, izglītības un informācijas struktūrvieniba, kura nodrošina tajā esošo resursu un informācijas brīvu publisku pieejamību un izmantošanu, veic kultūrmantojuma popularizēšanu, atbalsta izglītības veicināšanu un brīvā laika saturīgu pavadīšanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena- sanitārā diena Pārtraukums no 12:30 līdz 13:00 Pirmdienās un ceturtdienās no 13:00 līdz 15:00- Gaigalavas pamatskolā

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana. Printēšana un kopēšana.
2 Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
3 Starpbibliotēku abonements (SBA) Grāmatu un citu izdevumu pasūtīšana no citām bibliotēkām
4 Konsultācijas Darbam ar datortehniku, datubāzēm, digitālajiem resursiem
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2000

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

103

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

146

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1107

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

885

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

222

Virtuālais apmeklējums:

438

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3108

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

219

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1411
Seriālizdevumi 1697
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 212

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 16
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

569

Izslēgto dokumentu kopskaits:

446

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5669

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 158 19 4454
Seriālizdevumi 409 427 1192
Audiovizuālie resursi 20
Attēlizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 1 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 36 12 751

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1