Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012978

Adrese:

Feimaņu skola, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64644749 26122569 @ 64644749
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marija Smirnova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1912901145

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.10.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0787

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1964

Darbība:

Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu, daiļliteratūras un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana.Skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 08:30
Pirmdiena 14:30 15:30
Otrdiena 08:00 08:30
Otrdiena 11:40 15:10
Trešdiena 08:00 08:30
Trešdiena 10:50 15:20
Ceturtdiena 08:00 08:30
Ceturtdiena 11:40 14:40

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana.
2. Ievadekskursijas Palīdzēt 1. klases skolēniem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā; iepazīstināt ar grāmatu lietošanas noteikumiem un pakalpojumu piedāvājumu.
3. Pasākumi un izstādes Tematisku, lasītprasmi veicinošu pasākumu un izstāžu organizēšana.
4. Bibliotekārās stundas Pēc skolotāju pieprasījuma. Veicināt informācijas meklēšanas prasmju un iemaņu attīstību.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Teritorijas kopējā platība (m2):

1510

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

35

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

86

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

71

Pārējie:

15

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1260

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

76

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1184

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1203

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1010

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1080
Seriālizdevumi 104
Audiovizuālie resursi 11
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 3
Attēlizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 859
Bērnu grāmatas 232

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

228

Izslēgto dokumentu kopskaits:

156

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3235

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 190 71 3029
Seriālizdevumi 37 85 190
Audiovizuālie resursi 1 0 16
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 140 0 988

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1