Feimaņu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000647

Adrese:

Klubs, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64644750 26697579 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Erna Ulase

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000015382

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0489

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

366A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bbibliotēka dibināta 1947.gadā

Darbība:

Bibliotēka ir Feimaņu pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēkas mērķis ir bibliotekārā un informacionālā apkalpošana. Bibliotēka pagastā arvien nozīmīgāku vietu ieņem informācijas piegādē ikvienam pagasta iedzīvotājam. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot viņiem pieejamus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:30 17:30
Ceturtdiena 08:30 17:30
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:30 līdz 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka".
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu dokumentu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64644750, e-pastu erna.ulase@rezeknesnovads.lv
5. Ievadekskursijas Mērķis-palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā; iepazīstināt ar plašo pakalpojumu piedāvājumu; nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Dokumentu kopēšana un printēšana A4 formāta lapa No vienas puses (lpp) No abām pusēm (lpp) EUR 0,08 EUR 0,12
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
www.feimani.lv
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

2461

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

168

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

246

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

87

Pārējie:

159

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5094

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2299

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2795

Virtuālais apmeklējums:

769

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7698

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1192

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3470
Seriālizdevumi 4177
Audiovizuālie resursi 51
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 816

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 28
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

930

Izslēgto dokumentu kopskaits:

743

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9478

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 198 127 7267
Seriālizdevumi 719 616 2083
Audiovizuālie resursi 8 123
Pārējie dokumenti 5 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 17 25 997

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2