Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013179

Adrese:

Centra iela 5, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63842284 26273549 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anda Redoviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1136

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1930

Darbība:

Bibliotēka sniedz bibliotekāros pakalpojumus Ezeres pamatskolas skolēniem, skolotājiem, absolventiem

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:30 15:30
Ceturtdiena 12:30 15:30
Piektdiena 12:30 15:30
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1922

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

35

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

124

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

99

Pārējie:

25

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2100

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

300

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1800

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1400

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1200

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1400

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

219

Izslēgto dokumentu kopskaits:

585

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3772

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 219 585 3772
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 209 573 2213

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0