Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012486

Adrese:

Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64307101 @ 64307102
Bibliotēkā 64307113 28381594 @
Bibliotēkā 64307113 28399382 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Bērzabinde

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000018406

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1387

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2609

Akreditācijas datums:

19.03.2013

Akreditācijas termiņš:

20.03.2019

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1910.gads

Darbība:

E.Glika AVĢ bibliotēka ir E.Glika AVĢ struktūrvienība. E.Glika AVĢ bibliotēkas darbības mērķis - līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Galvenie uzdevumi: - iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un saglabāšana; - bibliotekāro pakalpojumu sniegšana; - informācijas pieejamības nodrošināšana; - informācijas iegūšanas prasmju attīstīšana; - sadarbības veicināšana vietējā un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā. AVĢ bibliotēkas struktūra: - mācību grāmatu abonements; - daiļliteratūras un nozaru abonements; - lasītava.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu),novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas. Izdevumu rezervēšana, grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana. Regulāri apskatāmas tematiskās literatūras izstādes. Iespējams piedalīties bibliotēkas organizētos izglītojošos tematiskajos pasākumos. Bibliotēkā integrētas dažādu mācību priekšmetu stundas. Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
2. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības un pašvaldības dokumentu datu bāzēs https://aluksne.biblioteka.lv
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā; Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1938

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

2689

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

113,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

27

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

358

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

256

Pārējie:

102

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

16763

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4427

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12336

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10714

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8321

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10152
Seriālizdevumi 562
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5134

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

489

Izslēgto dokumentu kopskaits:

4395

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

20816

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 479 4385 20816
Seriālizdevumi 10 10 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 360 2751 6188

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1