Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012486

Adrese:

Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64307101 @ 64307102
Bibliotēkā 64307113 28381594 @
Bibliotēkā 64307113 28399382 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Bērzabinde

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000018406

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1387

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2609

Akreditācijas datums:

19.03.2013

Akreditācijas termiņš:

20.03.2019

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1910.gads

Darbība:

E.Glika AVĢ bibliotēka ir E.Glika AVĢ struktūrvienība. E.Glika AVĢ bibliotēkas darbības mērķis - līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Galvenie uzdevumi: - iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde un saglabāšana; - bibliotekāro pakalpojumu sniegšana; - informācijas pieejamības nodrošināšana; - informācijas iegūšanas prasmju attīstīšana; - sadarbības veicināšana vietējā un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā. AVĢ bibliotēkas struktūra: - mācību grāmatu abonements; - daiļliteratūras un nozaru abonements; - lasītava.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu),novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas. Izdevumu rezervēšana, grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana. Regulāri apskatāmas tematiskās literatūras izstādes. Iespējams piedalīties bibliotēkas organizētos izglītojošos tematiskajos pasākumos. Bibliotēkā integrētas dažādu mācību priekšmetu stundas. Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
2. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos, novadpētniecības un pašvaldības dokumentu datu bāzēs https://aluksne.biblioteka.lv
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā; Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1938

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

2689

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

113,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

27

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

382

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

262

Pārējie:

120

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

17545

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4724

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12821

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16320

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

9230

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15643
Seriālizdevumi 677
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6900

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

526

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3653

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

24722

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 27852 516 3643 24722
Seriālizdevumi 10 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 11811 411 3643 8579

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

10

Tematiskie pasākumi:

5

Projektizstrāde:

3