Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013214

Adrese:

Skolas iela 7, Engure, Engures pag., Engures nov., LV-3113

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63161231 @ 63161644
Bibliotēkā 26351137 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Jurēvica

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2313900228

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0920

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2885

Akreditācijas datums:

28.04.2014

Akreditācijas termiņš:

27.04.2020

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 7:40 15:40
Otrdiena 7:40 15:40
Trešdiena 7:40 15:40
Ceturtdiena 7:40 15:40

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datoru un interneta izmantošana. Kopēšanas un printēšanas pakalpojumi. Skolēniem un skolas darbiniekiem.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1979

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Engures vidusskola Skolas iela 7 Pašvaldības īpašums 1979
Teritorijas kopējā platība (m2):

5771,5

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

143

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

126

Pārējie:

17

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6312

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2311

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4001

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3173

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2912

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3008
Seriālizdevumi 93
Audiovizuālie resursi 20
Pārējie dokumenti 52
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2483
Bērnu grāmatas 795

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

128

Izslēgto dokumentu kopskaits:

262

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

15294

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 117 0 12036
Seriālizdevumi 10 0 10
Audiovizuālie resursi 1 0 264
Pārējie dokumenti 0 262 2984
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 117 0 5207
Bērnu grāmatas 0 0 1211

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2