Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013315

Adrese:

Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63061258 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Balode

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0913900859

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

30.05.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1019

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

No 1991. gada bibliotēka ir skolu reģistrā. Informācija par bibliotēkas krājumu ir pieejama Jelgavas pilsētas bibliotēkas kopkatalogā.

Darbība:

Galvenais darbības mērķis ir nodrošin';at skolēnus un skolotājus ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem. Veidot pamatfonda krājumu, lai skolēni un skolotāji būtu nodrošināti ar papildliteratūru, kura palīdzētu radoši veicināt mācību procesu. Rīkot pasākumus lasīšanas veicināšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 16:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

118

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

462

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

331

Pārējie:

131

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7442

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

925

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6517

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7075

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4406

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7027
Audiovizuālie resursi 47
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3161
Bērnu grāmatas 1028

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

938

Izslēgto dokumentu kopskaits:

542

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

15005

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 14448 797 411 14834
Seriālizdevumi 131 139 131 139
Audiovizuālie resursi 29 29
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Nošizdevumi 1 1 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5930 507 220 6217
Bērnu grāmatas 76 76

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

3

Tematiskie pasākumi:

8