Elejas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000324

Adrese:

Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63061642 26064230 @ 63061304
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Jelgavas novads
Citas iestādes vietne Jelgavas pilsētas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Rače

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000040661

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1354

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

107A

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Jelgavas apriņķa Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas vispārējās nodaļas dokumentos - sēžu protokolos par 1944.gadu, ir redzams izglītības daļas vadītāja ziņojums , ka uzdots visos pagastos atjaunot bibliotēku darbību (protokols Nr.1., 01.09.1944.) 1945.gada 1.februāris - šis ieraksts fiksēts Jelgavas rajona Darbaļaužu deputātu izpildu komitejas dokumentos - šēžu protokolā Nr.15., 28.03.1945

Darbība:

Pašvaldības bibliotēka. Nodrošina lasītājiem kvalitatīvus informacionālos pakalpojumus. Strādājam ar programmu Alise 4i, darbā izmantojam Jelgavas pilsētas bibliotēkas elektronisko katalogu, datu bāzes. Strādājam radoši, profesionāli - meklējam jaunas darba formas. Sadarbojamies ar citām bibliotēkām un iestādēm. Mūsu mērķis - izglītot, informēt, izklaidēt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena- metodiskā diena. Pusdienas pārtraukums katru dienu 12:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Dators un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Elejas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt , izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1983

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

205

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

696

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

265

Pārējie:

431

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5663

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4311

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1352

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12364

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

757

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7337
Seriālizdevumi 5020
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 17
Bērnu grāmatas 967

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 133
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 118
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

614

Izslēgto dokumentu kopskaits:

908

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9209

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 250 427 8057
Seriālizdevumi 363 481 1137
Audiovizuālie resursi 1 7
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3 12
Bērnu grāmatas 47 64 1136

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1