Elejas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000324

Adrese:

Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63061642 26064230 @ 63061304
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Roze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1354

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

107B

Akreditācijas datums:

28.08.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Darbība:

Pašvaldības bibliotēka. Nodrošina lietotājiem kvalitatīvus informacionālos pakalpojumus. Bibliotēka nodrošina autorizētās tiešsaistes datubāzes Letonika.lv un datu bāzes Lursoft pieejamību. Strādā ar BIS Alise 4i.Darbā izmantojam Jelgavas Pilsētas bibliotēkas veidotās datubāzes. Strādājam radoši, profesionāli – meklējam jaunas darba formas, sadarbību ar citām bibliotēkām un iestādēm. Mūsu darba mērķis – izglītot, informēt un izklaidēt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 18:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena- metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dators un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Elejas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
3 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

185

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

185

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

563

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

227

Pārējie:

336

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

6999

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 4955
Pieaugušie 3906
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 1049
Virtuālais apmeklējums 2044
Digitālie pakalpojumi 1693
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 1693
Datubāzu apmeklējums 351
Abonētās 351

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9514

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

955

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 9163
Grāmatas 6160
Seriālizdevumi 2974
Audiovizuālie resursi 25
Nošizdevumi 4
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 351
Datubāzes (skaits) 351
Abonētās 351
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 1456
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 158
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 16
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 142

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

626

Izslēgto dokumentu kopskaits:

630

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

8222

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 626 630 8222
Grāmatas 252 230 7204
Seriālizdevumi 374 400 1001
Audiovizuālie resursi 7
Nošizdevumi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 14
Bērnu un jauniešu grāmatas 55 66 894

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1