Elejas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000324

Adrese:

Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63061642 26064230 @ 63061304
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dace Roze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1354

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

107B

Akreditācijas datums:

28.08.2018

Akreditācijas termiņš:

28.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Darbība:

Pašvaldības bibliotēka. Nodrošina lietotājiem kvalitatīvus informacionālos pakalpojumus. Bibliotēka nodrošina autorizētās tiešsaistes datubāzes Letonika.lv un datu bāzes Lursoft pieejamību. Strādā ar BIS Alise 4i.Darbā izmantojam Jelgavas Pilsētas bibliotēkas veidotās datubāzes. Strādājam radoši, profesionāli – meklējam jaunas darba formas, sadarbību ar citām bibliotēkām un iestādēm. Mūsu darba mērķis – izglītot, informēt un izklaidēt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 18:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Trešdiena- metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Dators un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Elejas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
3 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
4 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, uzziņu izpilde
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

205

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

559

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

228

Pārējie:

331

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4571

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3681

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

890

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9045

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

881

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5926
Seriālizdevumi 3118
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2
Bērnu un jauniešu grāmatas 1438

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 183
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 179

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

616

Izslēgto dokumentu kopskaits:

800

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8226

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 241 370 7182
Seriālizdevumi 375 430 1027
Audiovizuālie resursi 7
Nošizdevumi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 14
Bērnu un jauniešu grāmatas 63 130 905

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1