Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012615

Adrese:

Skolas iela 41, Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV-5444

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65437033 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Samoviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4212900501

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0105

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.10.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 12:00
Otrdiena 10:00 12:00
Trešdiena 10:00 12:00
Ceturtdiena 10:00 12:00
Piektdiena 10:00 12:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas uzcelšanas gads:

1938

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

57

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

57

Pārējie:

0

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

350

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

350

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

850

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

850

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 850
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 340

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

27

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

3734

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3707 27 3734
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2352 333 2685

Informācijas tehnoloģijas

Datubāžu kopskaits:

0