Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000186

Adrese:

Edvarta Virzas iela 21A, Iecava, Iecavas nov., LV-3913

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63941252 25660092 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Iecavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aiva Avota-Zalstere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056376

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1442

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

174B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1945. gada 1. novembrī. 2003. gadā nosaukta novadnieka, literāta Edvarta Virzas vārdā un pārvietota uz jaunām, labiekārtotām telpām Iecavas centrā. 2005. gadā VVKIS projekta ietvaros izveidots un bibliotēkā pieejams globālais interneta tīkls.

Darbība:

Bibliotēkas apmeklētāju kvalitatīva un profesionāla apkalpošana, uzziņu, informācijas, konsultāciju sniegšana, PIPP darba nodrošināšana, regulāra bibliotēkas krājuma izvērtēšana, uzlabošana, papildināšana, darbs ITS Alise 4i, elektroniska krājuma izsniegšana/ saņemšana, lasītāju kluba darbība, izstāžu, pasākumu, nodarbību organizēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbā ar datoru un internetu, pieejamām datu bāzēm
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Nodošanas termiņu pagarināšana pa norādītajiem tālruņiem: 63941252, 25660092, uz bibliotēkas e-pastu: biblioteka@iecava.lv, kā arī izmantojot bibliotēkā piešķirtos autorizācijas datus attālinātai piekļuvei elektroniskajā katalogā
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu piegāde lasītājiem, izmantojot SBA
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
8. Izstādes Regulāras mākslas izstāžu ekspozīcijas lasītavā
9. Pasākumi Literāri, izzinoši pasākumi, radošās darbnīcas un meistarklases
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka (melnbalta) A4 formāts 1 lapa (no vienas puses) 0.17
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana (melnbalta) A3 formāts 1 lapa (no vienas puses) 0.34
3. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka (krāsaina) A4 formāts 1 lapa (no vienas puses) 0.26
4. Iespieddarbu un citu dokumentu skenēšana A4 formāts Bezmaksas
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

180

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

804

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

740

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

16131

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

15474

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

657

Virtuālais apmeklējums:

3508

Sociālo tīklu apmeklējums:

235

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

28954

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

510

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 18867
Seriālizdevumi 9853
Audiovizuālie resursi 58
Elektroniskie resursi 176

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 267
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 223
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 44

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1305

Izslēgto dokumentu kopskaits:

960

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

13597

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 11006 520 285 11241
Seriālizdevumi 2122 765 675 2212
Audiovizuālie resursi 117 19 136
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Elektroniskie resursi 7 7

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

50

Tematiskie pasākumi:

27