Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012915

Adrese:

Gaismas iela 17, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65071840 @ 65071841
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Sirsniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000013540

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1026

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2782

Akreditācijas datums:

27.12.2013

Akreditācijas termiņš:

01.01.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1945./1946. mācību gads

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 15:00
Otrdiena 09:00 15:00
Trešdiena 09:00 15:00
Ceturtdiena 09:00 15:00
Piektdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Reģistrācija bibliotēkā Lietotāju apmācība darbam ar datoru un elektronisko katalogu Dokumentu lietošana Datoru un interneta lietošana Bibliotēku un literatūru popularizējoši pasākumi Dokumenti - grāmatas, žurnāli, laikraksti, CD. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2009

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

118,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

586

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

529

Pārējie:

57

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3554

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

400

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3154

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7149

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6011

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6849
Seriālizdevumi 300
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5000
Bērnu grāmatas 1200

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1463

Izslēgto dokumentu kopskaits:

761

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

19640

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 17815 1345 746 18414
Seriālizdevumi 1123 118 15 1226
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 10064 979 746 10297
Bērnu grāmatas 1287 69 1356

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

11

Tematiskie pasākumi:

16