Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012907

Adrese:

Kļavu iela 2, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26416902 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Vanaga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000949749

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.01.2013

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1332

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID 3952

Akreditācijas datums:

05.05.2020

Akreditācijas termiņš:

04.05.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1972

Darbība:

Līdzdalība izglītības iestādes licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā. Mācību materiālu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana un uzglabāšana, skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem bibliotekāra apkalpošana un skolotāju informacionāla un bibliotekāra apkalpošana. Līdzdalība izglītojošo pasākumu organizēšanā un lasītprasmes veicināšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 9:00 9:40
Otrdiena 13:30 17:20
Trešdiena 9:50 10:30
Trešdiena 14:10 14:50
Ceturtdiena 10:00 12:10

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Mācību grāmatu, grāmatu izsniegšana
2 Internets
3 Žurnālu izsniegšana
4 CD skatīšanās
5 Lasītava
6 Skenēšana
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

4534

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

32

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

95

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Pārējie:

53

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

857

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 857
Pieaugušie 407
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 450

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3033

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

114

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3033
Grāmatas 1630
Seriālizdevumi 1380
Audiovizuālie resursi 5
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 10
Pārējās krājuma vienības 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 387
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

427

Izslēgto dokumentu kopskaits:

209

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6317

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 427 208 6309
Grāmatas 351 208 5401
Seriālizdevumi 73 864
Audiovizuālie resursi 1 18
Kartogrāfiskie materiāli 17
Nošizdevumi 2 7
Pārējās krājuma vienības 2
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1 8
Audio grāmatas un seriālizdevumi 3
Citi digitāli resursi 1 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 26 9 1491

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

2