Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012892

Adrese:

Dzelzavas pils, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64852086 @
Skolā 64852087
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Indra Zukure

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1612900123

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1331

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3063

Akreditācijas datums:

07.04.2015

Akreditācijas termiņš:

08.04.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1999

Dibināšanas gads:

1999

Dibināšanas gads:

1999

Darbība:

Bibliotēkā valda draudzīga, radoša, darbīga atmosfēra. Pakalpojumi apmeklētājam ir bez maksas. Informācija par bibliotēkas pakalpojumiem: 1. Nodrošināta lietotājiem brīva pieeja dažāda veida informācijai. 2. Pašapkalpošanās daiļliteratūras izvēlē. Mācību grāmatu kontrolēta sadale. 3. Uzziņas un konsultācijas. 4. Skenēšana, printēšana, iesiešana, kopēšana, interneta piekļuves iespējas. 5. Brīvā laika pavadīšanas iespējas -" spēļojoties" ( bibliotēkā pieejamas dažādas attīstošās spēles), izglītojoties un un prasmju nostiprināšanā. 6. "Sarunas bez rāmja"

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Pamatpakalpojums Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāju reģistrācija bibliotēkā
Pamatpakalpojums Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas bibliotēkā
Pamatpakalpojums Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana
Pamatpakalpojums Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1908

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

6476

Teritorijas kopējā platība (m2):

512

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

120

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

80

Pārējie:

40

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4250

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

250

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4000

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3190

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2546

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3005
Seriālizdevumi 40
Audiovizuālie resursi 115
Pārējie dokumenti 30
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1218
Bērnu grāmatas 1007

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

68

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4386

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4102 68 4170
Seriālizdevumi 8 8
Audiovizuālie resursi 108 108
Kartogrāfiskie materiāli 13 13
Nošizdevumi 12 12
Attēlizdevumi 16 16
Pārējie dokumenti 21 21
Elektroniskie resursi 38 38
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1091 68 1159
Bērnu grāmatas 972 972

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

4

Tematiskie pasākumi:

2

Zinātniskās pētniecības darbs:

12