Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012892

Adrese:

Dzelzavas pils, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64852087 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Indra Zukure

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1612900123

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1331

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3063

Akreditācijas datums:

07.04.2015

Akreditācijas termiņš:

08.04.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1999

Darbība:

Bibliotēkā valda draudzīga, radoša, darbīga atmosfēra. Pakalpojumi apmeklētājam ir bez maksas. Informācija par bibliotēkas pakalpojumiem: 1. Nodrošināta lietotājiem brīva pieeja dažāda veida informācijai. 2. Pašapkalpošanās daiļliteratūras izvēlē. Mācību grāmatu kontrolēta sadale. 3. Uzziņas un konsultācijas. 4. Skenēšana, printēšana, iesiešana, kopēšana, interneta piekļuves iespējas. 5. Brīvā laika pavadīšanas iespējas - "spēļojoties" (bibliotēkā pieejamas dažādas attīstošās spēles), izglītojoties un un prasmju nostiprināšanā. 6. "Sarunas bez rāmja."

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Informācijas pieejamība bibliotēkā Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāju reģistrācija bibliotēkā
2 Krājums Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas bibliotēkā
3 Apmācības Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana
4 Uzziņas un konsultācijas Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

512

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

77

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

67

Pārējie:

10

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

104

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

42

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

62

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1042

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

874

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1042
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 720
Bērnu grāmatas 154

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

151

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4546

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 151 4523
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 17
Nošizdevumi 1
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 97 2063
Bērnu grāmatas 54 941

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1