Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012892

Adrese:

"Dzelzavas pils", Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 26130697 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Madonas un Vrakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Indra Zukure

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1612900123

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1331

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3063

Akreditācijas datums:

07.04.2015

Akreditācijas termiņš:

08.04.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1999

Darbība:

Bibliotēkā valda draudzīga, radoša, darbīga atmosfēra. Pakalpojumi apmeklētājam ir bez maksas. Informācija par bibliotēkas pakalpojumiem: 1. Nodrošināta lietotājiem brīva pieeja dažāda veida informācijai. 2. Pašapkalpošanās daiļliteratūras izvēlē. Mācību grāmatu kontrolēta sadale. 3. Uzziņas un konsultācijas. 4. Skenēšana, printēšana, iesiešana, kopēšana, interneta piekļuves iespējas. 5. Brīvā laika pavadīšanas iespējas - "spēļojoties" (bibliotēkā pieejamas dažādas attīstošās spēles), izglītojoties un un prasmju nostiprināšanā. 6. "Sarunas bez rāmja."

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Informācijas pieejamība bibliotēkā Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāju reģistrācija bibliotēkā
2 Krājums Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas bibliotēkā
3 Apmācības Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana
4 Uzziņas un konsultācijas Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

512

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

87

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

77

Pārējie:

10

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

112

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 112
Pieaugušie 30
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 82

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

711

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

694

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 711
Grāmatas 711
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 647
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

214

Izslēgto dokumentu kopskaits:

358

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

5029

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 214 357 5029
Grāmatas 214 353 5008
Audiovizuālie resursi 2 4
Kartogrāfiskie materiāli 1 16
Nošizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1
Citi digitāli resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 135 248 2254

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1