Dubnas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000257

Adrese:

Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65447115 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dubnas pagasta pārvaldes mājaslapa
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tamāra Dele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000067045

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.1993

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0075

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

607A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam, veicina pagasta sabiedrības izaugsmi kultūras jomā un piedalās mūžizglītības procesā, organizē izstādes un kultūras pasākumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 12:00 14:00-18:00 pusdienu pārtraukums
Otrdiena 08:00 16:30 12:00-12:30 pusdienu pārtraukums
Trešdiena 08:00 12:00 14:00-18:00 pusdienu pārtraukums
Ceturtdiena 08:00 16:30 12:00-12:30 pusdienu pārtraukums
Piektdiena 08:00 16:30 12:00-12:30 pusdienu pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika un Lursoft
2 Apmācības Nodarbības darbam ar datoru, informācijas meklēšanu internetā, abonētajām datu bāzēm
3 Dators un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4 Periodiskie izdevumi Avīzes, žurnāli.
5 Jaunieguvumi Informācija par jaunieguvumiem mājas lapā : www.dubna.lv, sadaļā - pagasta bibliotēka, grāmatu izstādes bibliotēkā.
6 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Dubnas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).
7 Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām.
8 3td e- grāmatu bibliotēka Pakalpojums pieejams reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

950

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

46

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

159

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

125

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1484

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1239

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

245

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3734

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

417

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1730
Seriālizdevumi 1996
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 612

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 239
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 222
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 17

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

896

Izslēgto dokumentu kopskaits:

157

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

7357

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 136 28 3923
Seriālizdevumi 760 129 3431
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 1
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 21 1158

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1