Dubnas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000257

Adrese:

Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pag., Daugavpils nov., LV-5443

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65447115 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dubnas pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Daugavpils novada mājaslapa
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tamāra Dele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000067045

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.1993

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0075

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

607A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam, veicina pagasta sabiedrības izaugsmi kultūras jomā un piedalās mūžizglītības procesā, organizē izstādes un kultūras pasākumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 12:00 18:00
Piektdiena 12:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika un Lursoft
Apmācības Apmacības darbam ar datoru, informācijas meklēšanu internetā, abonētajām datu bāzēm
Dators un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Periodiskie izdevumi Avīzes, žurnāli. Bibliotēkā ir pieejami 21 nosaukumu izdevumi.
Jaunieguvumi Informācija par jaunieguvumiem mājas lapā : www.dubna.lv, sadaļā - pagasta bibliotēka, grāmatu izstādes bibliotēkā.
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Dubnas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).
Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām,tematisku uzziņu izpilde, konsultacijas par informācijas meklēšanas iespējām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
printera, kopētāja, skenera izmantošana formāts A4 no vienas puses (melnbaltās) EUR 0.07
printera, kopētāja, skenera izmantošana formāts A4(teksts) no vienas puses ( krāsainās) EUR 0,70
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1972

Teritorijas kopējā platība (m2):

950

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

201

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

75

Pārējie:

126

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3874

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2395

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1479

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4982

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1580

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2336
Seriālizdevumi 2646

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 311
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 225
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 86

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

871

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1007

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6229

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 185 395 3881
Seriālizdevumi 684 612 2346
Audiovizuālie resursi 1 1
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 99 42 1258

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda