Dubnas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000257

Adrese:

Nākotnes iela 1A, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5443

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65447115 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapa
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tamāra Dele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000067045

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.1993

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0075

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

607B

Akreditācijas datums:

18.10.2023

Akreditācijas termiņš:

17.10.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam, veicina pagasta sabiedrības izaugsmi kultūras jomā un piedalās mūžizglītības procesā, organizē izstādes un kultūras pasākumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 12:00 14:00-18:00 pusdienu pārtraukums
Otrdiena 08:00 16:30 12:00-12:30 pusdienu pārtraukums
Trešdiena 08:00 12:00 14:00-18:00 pusdienu pārtraukums
Ceturtdiena 08:00 16:30 12:00-12:30 pusdienu pārtraukums
Piektdiena 08:00 16:30 12:00-12:30 pusdienu pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika un Lursoft
2 Apmācības Nodarbības darbam ar datoru, informācijas meklēšanu internetā, abonētajām datu bāzēm
3 Dators un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4 Periodiskie izdevumi Avīzes, žurnāli.
5 Jaunieguvumi Informācija par jaunieguvumiem mājas lapā : https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/kultura/bibliotekas/kopkatalogs/
6 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Dubnas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA).
7 Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām.
8 3td e- grāmatu bibliotēka Pakalpojums pieejams reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Augsdaugavas novadas
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

950

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

46

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

152

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

113

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

1725

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 1478
Pieaugušie 1244
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 234
Virtuālais apmeklējums 247
Datubāzu apmeklējums 247
Abonētās 247

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3508

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

326

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 3508
Grāmatas 1745
Seriālizdevumi 1763
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 364
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 145
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 129
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

734

Izslēgto dokumentu kopskaits:

791

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

7300

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 734 791 7299
Grāmatas 133 4056
Seriālizdevumi 601 791 3241
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 1
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1
Citi digitāli resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 37 1195

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1