Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012999

Adrese:

Dricānu vidusskola, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 25432338 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Dricānu vidusskolas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aina Pelše

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4213901150

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1394

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1963

Darbība:

Darbs ar krājumu, dokumentiem, elektronisko katalogu, bibliotēkas pakalpojumu lietotājiem, sadarbības partneriem, profesionālā pilnveide, pieredzes apmaiņa, publicitātes darbs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 13:00
Otrdiena 08:00 12:00
Trešdiena 09:00 13:00
Piektdiena 09:30 13:30
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1953

Teritorijas kopējā platība (m2):

2471

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

68

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

160

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

124

Pārējie:

36

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1506

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

196

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1310

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3047

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2425

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2887
Seriālizdevumi 137
Audiovizuālie resursi 23
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1770
Bērnu grāmatas 336

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

357

Izslēgto dokumentu kopskaits:

191

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

9620

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 9155 352 142 9365
Seriālizdevumi 123 49 74
Audiovizuālie resursi 175 5 180
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5257 186 78 5365
Bērnu grāmatas 542 41 7 576

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

2