Dricānu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000646

Adrese:

Dricānu bērnudārzs, Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25436559 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Rēzeknes pilsētas centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Rēzeknes reģiona bibliotēku e-katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jevģenija Pavārnieka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000050157

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0488

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

818A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

05.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Darbība:

Aktīvi piedalīties informācijas sabiedrības veidošanas procesā, attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas un kultūras saskarsmes centru. Nodrošināt bibliotēkas krājumu komplektēšanu, izmantošanu un uzglabāšanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikraksru bibliotēka"
Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu, Wi-Fi
Uzziņas Bibliogrāfisko, tematisko un citu veidu uzziņu sniegšana
Konsultācijas Darbā ar datortehniku, internetu, datubāzēm, e-katalogu u.c.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Teritorijas kopējā platība (m2):

5000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

119

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

196

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

132

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3761

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2933

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

828

Virtuālais apmeklējums:

649

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8194

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

415

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2558
Seriālizdevumi 4573
Pārējie dokumenti 1063
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 241

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

448

Izslēgto dokumentu kopskaits:

344

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4589

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 78 97 3566
Seriālizdevumi 370 247 1017
Audiovizuālie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 480

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1