Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012553

Adrese:

Drabešu skola,Drabeši, Drabešu pag. Čēsu nov.

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26370710
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrida Logina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1096

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

30.01.2018

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 15:00 pārtraukums no 11:00 līdz 13:00
Otrdiena 09:00 15:00 pārtraukums no 11:00 līdz 13:00
Trešdiena 09:00 15:00 pārtraukums no 11:00 līdz 13:00
Ceturtdiena 09:00 15:00 pārtraukums no 11:00 līdz 13:00
Piektdiena 09:00 15:00 pārtraukums no 11:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Mācību grāmatas
2 Daiļliteratūra
3 Uzziņu literatūra
4 Bezmaksas internets
5 Tematiski pasākumi, izstādes
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

130

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

101

Pārējie:

29

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1107

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

168

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

939

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1279

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

819

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1264
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 8
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 2
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 617
Bērnu un jauniešu grāmatas 340

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

317

Izslēgto dokumentu kopskaits:

212

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

9965

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 293 212 9807
Seriālizdevumi 1
Audiovizuālie resursi 2 28
Kartogrāfiskie materiāli 15 59
Nošizdevumi 29
Attēlizdevumi 3
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 7 19
Elektroniskais krājums (summa) 19
Citi elektroniskie resursi 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 208 202 2669
Bērnu un jauniešu grāmatas 95 10 3070

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 13
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 12
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1