Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012553

Adrese:

Drabešu skola,Drabeši, Drabešu pag. Čēsu nov.

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26370710 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ingrida Logina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

BLB1096

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

30.01.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1096

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 10:00
Otrdiena 9:00 10:00
Trešdiena 9:00 11:00
Ceturtdiena 9:00 11:00
Piektdiena 9:00 10:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Mācību grāmatas
2 Daiļliteratūra
3 Uzziņu literatūra
4 Bezmaksas internets
5 Tematiski pasākumi, izstādes
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

81

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

95

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Pārējie:

25

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

886

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 886
Pieaugušie 157
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 729

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1198

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

731

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1198
Grāmatas 1174
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 16
Attēlizdevumi 1
Pārējās krājuma vienības 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 599
Bērnu un jauniešu grāmatas 242
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

226

Izslēgto dokumentu kopskaits:

524

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

9667

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 226 524 9667
Grāmatas 225 524 9508
Seriālizdevumi 1
Audiovizuālie resursi 47
Kartogrāfiskie materiāli 59
Nošizdevumi 29
Attēlizdevumi 1 4
Pārējās krājuma vienības 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 176 504 2341
Bērnu un jauniešu grāmatas 17 3095

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 13
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 12

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1