Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012641

Adrese:

Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781979 @
Skolā 63722549 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Didže

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1544

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3096

Akreditācijas termiņš:

07.05.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1998

Sākums:

1998.g. - Dobeles pilsētas ģimnāzijas bibliotēka 2003.g. 26. jūnijs - Dobeles Valsts ģimnāzijas bibliotēka

Darbība:

1. Līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā 2. Lietotāju informācijpratības un lasīšanas kultūras veicināšana 3. Iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00 Pārtraukums 10:00-11:15
Trešdiena 08:00 16:00 Pārtraukums 12:00-13:30
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Lasītāju apkalpošana Iespieddarbu, elektronisko un audiovizuālo dokumentu izsniegšana.
2 Lasītavas fonda izmantošana Vārdnīcu, enciklopēdiju, mākslas albumu izmantošana lasītavā. Lietotājiem tiek piedāvāti 15 nosaukumu periodiskie izdevumi: novada laikraksts, populārzinātniskie un jauniešu žurnāli.
3 Uzziņas Lietotāji var saņemt tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas.
4 Datora pieejamība Lietotājiem pieejami 4 datori ar pastāvīgu pieslēgumu.
5 Apmācība Tiek piedāvāta apmācība informācijas meklēšanai gan tradicionālajos, gan elektroniskajos informācijas avotos. Apmācība notiek gan individuāli, gan ar bibliotekāro stundu palīdzību.
6 Informācija par jaunieguvumiem Regulāras jaunieguvumu izstādes, informācija pedagogiem informatīvajās un MK sanāksmēs, e-klasē.
7 Pasākumi Lietotājiem ir tiesības piedalīties bibliotēkas organizētajos pasākumos.
8 Metodiskā darbība Konsultācijas novada skolu bibliotekāriem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšanas darbi - Melnbalts Bezmaksas, tikai mācību darba vajadzībām.
2 Printera izdruka - Melnbalts Bezmaksas, tikai mācību darba vajadzībām.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

93,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

19

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

451

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

389

Pārējie:

62

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3771

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

907

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2864

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9517

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6193

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9204
Seriālizdevumi 313
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5067

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1449

Izslēgto dokumentu kopskaits:

257

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

21874

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1269 70 21872
Seriālizdevumi 180 180 0
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti 1 0
Elektroniskais krājums (summa) 6 0
Citi elektroniskie resursi 6 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 879 0 10114

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1