Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012641

Adrese:

Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781979 @
Skolā 63722549 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Iestādes vietne Dobeles Valsts ģimnāzijas mājaslapa
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldības mājas lapā
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājaslapā
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Didže

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1544

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_56

Akreditācijas datums:

14.04.2021

Akreditācijas termiņš:

15.04.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1998

Sākums:

1998. - Dobeles pilšetas ģimnāzijas bibliotēka 2003. - Dobeles Valsts ģimnāzijas bibliotēka

Darbība:

1. Līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā. 2. Lietotāju informācijpratības un lasīšanas kultūras veicināšana. 3. Darbība kopējā bibliotēku informācijas sistēmā. 4. Sadarbība ar novada centrālo bibliotēku un LNB.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Lasītāju apkalpošana Iespieddarbu, elektronisko un audiovizuālo dokumentu izsniegšana.
2 Lasītavas fonda izmantošana Vārdnīcu, enciklopēdiju, mākslas albumu izmantošana lasītavā. Lietotājiem tiek piedāvāti 15 nosaukumu periodiskie izdevumi: novada laikraksts, populārzinātniskie un jauniešu žurnāli.
3 Uzziņas Lietotāji var saņemt tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas.
4 Datora pieejamība Lietotājiem pieejami 4 datori ar pastāvīgu pieslēgumu.
5 Apmācība Tiek piedāvāta apmācība informācijas meklēšanai gan tradicionālajos, gan elektroniskajos informācijas avotos. Apmācība notiek gan individuāli, gan ar bibliotekāro stundu palīdzību.
6 Informācija par jaunieguvumiem Regulāras jaunieguvumu izstādes, informācija pedagogiem informatīvajās un MK sanāksmēs, e-klasē.
7 Pasākumi Lietotājiem ir tiesības piedalīties bibliotēkas organizētajos pasākumos.
8 Metodiskā darbība Konsultācijas novada skolu bibliotekāriem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšanas darbi - Melnbalts Bezmaksas, tikai mācību darba vajadzībām.
2 Printera izdruka - Melnbalts Bezmaksas, tikai mācību darba vajadzībām.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dobeles Valsts ģimnāzija Dzirnavu iela 2, Dobele, LV-3701 Pašvaldības īpašums 1939

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

93,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

19

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

501

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

274

Pārējie:

227

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

6288

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 4101
Pieaugušie 1922
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 2179
Virtuālais apmeklējums 2187
Datubāzu apmeklējums 2187
Abonētās 2187

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16254

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5446

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 10186
Grāmatas 9495
Seriālizdevumi 691
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 6068
Datubāzes (skaits) 6068
Abonētās 6068
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 6047

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 18
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1212

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1282

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

20739

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1212 1282 20739
Grāmatas 1056 1126 20735
Seriālizdevumi 156 156 0
Pārējās krājuma vienības 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 781 1003 9616

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1