Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012641

Adrese:

Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781979 @
Skolā 63722549 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Didže

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1544

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.07.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3096

Akreditācijas termiņš:

07.05.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1998

Sākums:

1998.g. - Dobeles pilsētas ģimnāzijas bibliotēka 2003.g. 26. jūnijs - Dobeles Valsts ģimnāzijas bibliotēka

Darbība:

1. Līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā 2. Lietotāju informācijpratības un lasīšanas kultūras veicināšana 3. Iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 07:30 16:00
Otrdiena 07:30 16:00
Trešdiena 07:30 16:00
Ceturtdiena 07:30 16:00
Piektdiena 07:30 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Lasītāju apkalpošana Iespieddarbu, elektronisko un audiovizuālo dokumentu izsniegšana
Lasītavas fonda izmantošana Vārdnīcu, enciklopēdiju, mākslas albumu izmantošana lasītavā. Lietotājiem tiek piedāvāti 15 nosaukumu periodiskie izdevumi: novada laikraksts, populārzinātniskie un jauniešu žurnāli.
Uzziņas Lietotāji var saņemt tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas
Datora pieejamība Lietotājiem pieejami 4 datori ar pastāvīgu pieslēgumu
Apmācība Tiek piedāvāta apmācība informācijas meklēšanai gan tradicionālajos, gan elektroniskajos informācijas avotos. Apmācība notiek gan individuāli, gan ar bibliotekāro stundu palīdzību.
Informācija par jaunieguvumiem Regulāras jaunieguvumu izstādes, informācija pedagogiem informatīvajās un MK sanāksmēs, e-klasē
Pasākumi Lietotājiem ir tiesības piedalīties bibliotēkas organizētajos pasākumos.
Metodiskā darbība Konsultācijas novada skolu bibliotekāriem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšanas darbi - melnbalts pēc pašvaldības rīkojuma: A4 lpp. A4 lapa A3 lpp. A3 lapa EUR 0.07 EUR 0.11 EUR 0.11 EUR 0.17
Printera izdruka - melnbalts pēc pašvaldības rīkojuma: A4 lpp. EUR 0.08
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1939

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

93,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

32

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

426

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

380

Pārējie:

46

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11050

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

273

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10777

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15706

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

10983

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15570
Seriālizdevumi 127
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5038

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 38
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 29
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1409

Izslēgto dokumentu kopskaits:

932

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

19824

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 19335 1273 796 19812
Seriālizdevumi 3 136 136 3
Audiovizuālie resursi 2 2
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 6 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 11218 632 151 11699

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

7

Tematiskie pasākumi:

5