Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012641

Adrese:

Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781979 @
Skolā 63722549 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Didže

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.05.2021

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1544

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI_56

Akreditācijas datums:

14.04.2021

Akreditācijas termiņš:

15.04.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1998

Sākums:

1998.g. - Dobeles pilsētas ģimnāzijas bibliotēka 2003.g. 26. jūnijs - Dobeles Valsts ģimnāzijas bibliotēka

Darbība:

1. Līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā 2. Lietotāju informācijpratības un lasīšanas kultūras veicināšana 3. Iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Lasītāju apkalpošana Iespieddarbu, elektronisko un audiovizuālo dokumentu izsniegšana.
2 Lasītavas fonda izmantošana Vārdnīcu, enciklopēdiju, mākslas albumu izmantošana lasītavā. Lietotājiem tiek piedāvāti 15 nosaukumu periodiskie izdevumi: novada laikraksts, populārzinātniskie un jauniešu žurnāli.
3 Uzziņas Lietotāji var saņemt tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas.
4 Datora pieejamība Lietotājiem pieejami 4 datori ar pastāvīgu pieslēgumu.
5 Apmācība Tiek piedāvāta apmācība informācijas meklēšanai gan tradicionālajos, gan elektroniskajos informācijas avotos. Apmācība notiek gan individuāli, gan ar bibliotekāro stundu palīdzību.
6 Informācija par jaunieguvumiem Regulāras jaunieguvumu izstādes, informācija pedagogiem informatīvajās un MK sanāksmēs, e-klasē.
7 Pasākumi Lietotājiem ir tiesības piedalīties bibliotēkas organizētajos pasākumos.
8 Metodiskā darbība Konsultācijas novada skolu bibliotekāriem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšanas darbi - Melnbalts Bezmaksas, tikai mācību darba vajadzībām.
2 Printera izdruka - Melnbalts Bezmaksas, tikai mācību darba vajadzībām.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

93,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

19

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

464

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

396

Pārējie:

68

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3629

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

604

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3025

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11198

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

10079

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10826
Seriālizdevumi 372
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 7654

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 15
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

997

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2175

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

20694

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 833 2011 20694
Seriālizdevumi 164 164 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 609 736 9987

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1