Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012641

Adrese:

Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63781979 @
Skolā 63722549 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Didže

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1544

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3096

Akreditācijas termiņš:

07.05.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1998

Sākums:

1998.g. - Dobeles pilsētas ģimnāzijas bibliotēka 2003.g. 26. jūnijs - Dobeles Valsts ģimnāzijas bibliotēka

Darbība:

1. Līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā 2. Lietotāju informācijpratības un lasīšanas kultūras veicināšana 3. Iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30 Pārtraukums 11:45-13:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Lasītāju apkalpošana Iespieddarbu, elektronisko un audiovizuālo dokumentu izsniegšana
Lasītavas fonda izmantošana Vārdnīcu, enciklopēdiju, mākslas albumu izmantošana lasītavā. Lietotājiem tiek piedāvāti 15 nosaukumu periodiskie izdevumi: novada laikraksts, populārzinātniskie un jauniešu žurnāli.
Uzziņas Lietotāji var saņemt tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas
Datora pieejamība Lietotājiem pieejami 4 datori ar pastāvīgu pieslēgumu
Apmācība Tiek piedāvāta apmācība informācijas meklēšanai gan tradicionālajos, gan elektroniskajos informācijas avotos. Apmācība notiek gan individuāli, gan ar bibliotekāro stundu palīdzību.
Informācija par jaunieguvumiem Regulāras jaunieguvumu izstādes, informācija pedagogiem informatīvajās un MK sanāksmēs, e-klasē
Pasākumi Lietotājiem ir tiesības piedalīties bibliotēkas organizētajos pasākumos.
Metodiskā darbība Konsultācijas novada skolu bibliotekāriem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšanas darbi - melnbalts bezmaksas, tikai mācību darba vajadzībām
Printera izdruka - melnbalts bezmaksas, tikai mācību darba vajadzībām
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

93,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

19

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

431

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

390

Pārējie:

41

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8136

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1832

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6304

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14126

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

10402

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 13758
Seriālizdevumi 352
Elektroniskie resursi 16
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 7463

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 27
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1019

Izslēgto dokumentu kopskaits:

576

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

20681

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 839 392 20673
Seriālizdevumi 180 183
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 458 391 9235

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Pašu veidotās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1