Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012661

Adrese:

Skolas iela 11, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26687457 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vivita Dolotova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

BLB1193

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.04.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1193

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2018

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID3707

Akreditācijas datums:

05.02.2019

Akreditācijas termiņš:

04.02.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1957

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:40 16:00
Otrdiena 12:40 16:00
Trešdiena 11:40 16:00
Ceturtdiena 11:40 16:00
Piektdiena 11:40 13:20

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lasītāju apkalpošana Iespieddarbu izsniegšana
2. Informācija par jaunieguvumiem Regulāras jaunieguvumu izstādes
3. Kopēšana - melnbalta Mācību darbam
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

52

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

364

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

320

Pārējie:

44

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

622

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

353

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

269

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2478

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1009

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2478
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2285
Bērnu grāmatas 193

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

945

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1685

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4889

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 930 1670 4889
Seriālizdevumi 13 13
Elektroniskais krājums (summa) 2 2
Citi elektroniskie resursi 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 657 1022 3866

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1