Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012643

Adrese:

Brīvības iela 28B, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63781303 26098370 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne www.davv@dobele.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

R.Griškevičs

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4531902884

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.09.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2047

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.02.2012

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

AI 8329

Akreditācijas datums:

18.02.2015

Akreditācijas termiņš:

18.02.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2011

Darbība:

Informācijpratība. Atbalsts mācību procesam. Lasītprasmes veicināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana
2. Printēšana
3. Skenēšana
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola Brīvības 28b,Dobele, Dobeles novads,Lv3701 Pašvaldības īpašums 1964
Teritorijas kopējā platība (m2):

11563

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

111,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

42

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

488

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

54

Pārējie:

434

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3560

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3241

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

319

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3518

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

390

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2697
Seriālizdevumi 629
Audiovizuālie resursi 23
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 4
Attēlizdevumi 7
Nepublicētie dokumenti 145
Pārējie dokumenti 8
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2135
Bērnu grāmatas 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

655

Izslēgto dokumentu kopskaits:

775

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7275

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 203 315 6156
Seriālizdevumi 442 460 442
Audiovizuālie resursi 10 0 427
Nepublicētie dokumenti 0 0 250
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 79 90 4345
Bērnu grāmatas 0 0 0

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1