Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012642

Adrese:

Dzirnavu iela 4, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63722023 27821659 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles 1. vidusskolas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Šulte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513900890

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1946

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

04.09.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3370

Akreditācijas datums:

19.01.2017

Akreditācijas termiņš:

22.01.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1998

Sākums:

Dobeles 1. vidusskola izveidota 1999. gadā pēc Dobeles pilsētas ģimnāzijas reorganizēšanas

Darbība:

Dobeles 1. vidusskolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība Dobeles 1. vidusskolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Dobeles 1. vidusskolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: 1. izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; 2. bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, konsultācija par krājumu un informācijas meklēšanas iespējām
2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma.
3. Datu bāzes Letonika lv. izmantošana.
4 Interneta izmantošana
5. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, tematiski pasākumi u.tml.)
6 Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām novada skolu bibliotēkām.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

64444,6

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

93,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

38

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

838

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

768

Pārējie:

70

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5901

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

245

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5656

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9541

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8034

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8315
Seriālizdevumi 1203
Audiovizuālie resursi 23
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 6991

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 48
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 48

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

979

Izslēgto dokumentu kopskaits:

37

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

20792

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 942 0 20792
Seriālizdevumi 37 37 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 888 0 11683

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1