Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012642

Adrese:

Dzirnavu iela 4, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63722023 27821659 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Dobeles 1. vidusskolas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku katalogi
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Šulte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513900890

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1946

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

04.09.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3370

Akreditācijas datums:

19.01.2017

Akreditācijas termiņš:

22.01.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1998

Sākums:

Dobeles 1. vidusskola izveidota 1999. gadā pēc Dobeles pilsētas ģimnāzijas reorganizēšanas

Darbība:

Dobeles 1. vidusskolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība Dobeles 1. vidusskolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Dobeles 1. vidusskolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: 1. izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; 2. bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
2. Pamatfonda izmantošana Iespieddarbu un elektronisko, audiovizuālo dokumentu izsniegšana
3. Ekskursijas Skolēnu iepazīstināšana ar bibliotēku
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana
5. Jaunieguvumu apskats Izstādes un apskats par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem, kā arī tiek sniegta informācija pedagogiem MK sanāksmēs.
6. Starpbibliotēku sadarbība Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot sadarbību ar novada skolu bibliotēkām
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Periodika Lietotājiem pieejami periodiskie izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Dobeles 1. vidusskola
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1975

Teritorijas kopējā platība (m2):

64444,6

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

93,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

38

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

903

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

803

Pārējie:

100

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

19807

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1245

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18562

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

21611

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

21140

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 19524
Seriālizdevumi 1231
Audiovizuālie resursi 856
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 16348

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 107
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 90
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 17

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1390

Izslēgto dokumentu kopskaits:

14

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

21843

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1376 21619
Seriālizdevumi 14 14
Audiovizuālie resursi 198
Kartogrāfiskie materiāli 26
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1013 14386

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda