Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012642

Adrese:

Dzirnavu iela 4, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63722023 27821659 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles 1. vidusskolas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Dobeles novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Šulte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4513900890

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1946

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

04.09.2007

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3370

Akreditācijas datums:

22.12.2022

Akreditācijas termiņš:

21.12.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1998

Sākums:

Dobeles 1. vidusskola izveidota 1999. gadā pēc Dobeles pilsētas ģimnāzijas reorganizēšanas

Darbība:

Dobeles 1. vidusskolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība Dobeles 1. vidusskolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Dobeles 1. vidusskolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: 1. izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; 2. bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, konsultācija par krājumu un informācijas meklēšanas iespējām
2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma.
3. Datu bāzes Letonika lv. izmantošana.
4 Interneta izmantošana
5. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, tematiski pasākumi u.tml.)
6 Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām novada skolu bibliotēkām.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

64444,6

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

93,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

860

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

790

Pārējie:

70

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

8740

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 8740
Pieaugušie 420
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 8320

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12909

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

10834

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 12909
Grāmatas 10524
Seriālizdevumi 2362
Audiovizuālie resursi 23
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 8147

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 26
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

796

Izslēgto dokumentu kopskaits:

37

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

21551

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 796 37 21551
Grāmatas 759 0 21551
Seriālizdevumi 37 37
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 725 0 12408

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1