Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012642

Adrese:

Dzirnavu iela 4, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2021.gadā:

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, konsultācija par krājumu un informācijas meklēšanas iespējām
2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma.
3. Datu bāzes Letonika lv. izmantošana.
4 Interneta izmantošana
5. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, tematiski pasākumi u.tml.)
6 Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām novada skolu bibliotēkām.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

93,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

38

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

801

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

742

Pārējie:

59

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5397

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

203

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5194

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9083

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7664

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8018
Seriālizdevumi 1018
Audiovizuālie resursi 47
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 7772

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 29
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 29

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1083

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1509

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

19850

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1046 1472 19850
Seriālizdevumi 37 37 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 987 1472 10795

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1