Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012700

Adrese:

Dignājas skola, Dignājas pag., Jēkabpils nov., LV-5215

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65229057 26406844 @
Bibliotēkā 27136888 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vietne
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Brandule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0196

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

9735

Akreditācijas datums:

03.03.2016

Akreditācijas termiņš:

03.03.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1961

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Ceturtdiena 13:10 16:00
Piektdiena 13:10 14:00
Papildu informācija:

Bibliotēka atvērta arī katru dienu starpbrīžos pēc 2. un 6. mācību stundas.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Iespieddarbu izsniegšana lasīšanai mājās Grāmatu un žurnālu izsniegšana lasīšanai mājās. Mācību grāmatu izsniegšana.
2. Lasītavas pakalpojumi Grāmatu, žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkā.
3. Internets un citi datorpakalpojumi Informācijas meklēšana internetā, elektroniskā saziņa, drukāšana.
4. Izstāžu organizēšana Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu izstāžu organizēšana.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1928

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

41

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

58

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

38

Pārējie:

20

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1339

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

231

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1108

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1110

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

879

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1110
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 389

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

164

Izslēgto dokumentu kopskaits:

435

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4069

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4335 164 435 4064
Audiovizuālie resursi 5 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 988 86 192 882

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

2