Demenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000256

Adrese:

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pag., Daugavpils nov., LV-5442

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65476707 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Demenes pagasta pārvaldes mājas lapa
Iestādes vietne Daugavpils novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Sterlāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000066942

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0073

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

673A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Darbība:

Demenes bibliotēka ir vietējais informācijas, izglītošanas, atpūtas un sociālās komunikācijas centrs, kas nodrošina operatīvas kvalitatīvas informācijas pieejamību ikvienam lietotājam, izmantojot bibliotēkas krājumu, SBA un internētā pieejamos informācijas resursus, informācijas komunikāciju tehnoloģijas

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 10:00 19:00
Piektdiena 10:00 19:00
Papildu informācija:

12:00 - 13:00 pusdienu pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Literāri izglītojoši pasākumi
2 Bibliotekārās stundas
3 SBA pakalpojumi
4 Izziņas, konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējam
5 Grāmatu, periodikas, audioierakstu izsniegšana Demenes pagasta bibliotēka abonē: Praktiskais latvietis, Ievas dārzs, Ievas māja, Латгалес Лайкс, Лилит, Дарья, МК Латвия, Люблю, Семеро с ложкой, Домашний, О чем вам не говорят врачи.
6 Datora un interneta izmantošana
7 Piekļuve bezmaksas datu bāzēm un reģiona elektroniskajam kopkatalogam www.letonika.lv, www.filmas.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēkai, Nacionālās bibliotēkas datu bāzei, reģiona elektroniskajam kopkatalogs
8 Dokumentu printešana, kopešana
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1987

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Upes 6, Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads Pašvaldības īpašums 1990
Teritorijas kopējā platība (m2):

1483,6

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

170,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

27

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

287

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

66

Pārējie:

221

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5637

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2994

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2643

Virtuālais apmeklējums:

123

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7628

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

728

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3725
Seriālizdevumi 3903
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 374

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

612

Izslēgto dokumentu kopskaits:

735

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7272

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 216 371 6610
Seriālizdevumi 396 364 626
Audiovizuālie resursi 36
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 48 19 1600

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

0