Demenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000256

Adrese:

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65476707 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Sterlāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000066942

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0073

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Piederība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Kumbuļu ārējās izsniegšanas punkts Upes 6, Kumbuļi, Augšdaugavas novads, LV5442

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

673B

Akreditācijas datums:

18.10.2023

Akreditācijas termiņš:

17.10.2028

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Demenes bibliotēka ir vietējais informācijas, izglītošanas, atpūtas un sociālās komunikācijas centrs, kas nodrošina operatīvas kvalitatīvas informācijas pieejamību ikvienam lietotājam, izmantojot bibliotēkas krājumu, SBA un internētā pieejamos informācijas resursus, informācijas komunikāciju tehnoloģijas

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 10:00 19:00
Piektdiena 10:00 19:00
Papildu informācija:

12:00 - 13:00 pusdienu pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Literāri izglītojoši pasākumi Bibliotēkas, lasīšanas un literatūras popularizējošu pasākumu organizēšana
2 Bibliotekārās stundas “Kas ir bibliotēka?” - bibliotekāra stunda pirmsskolas vecuma bērniem “Meklē informāciju bibliotēkā” - Informācijas meklēšanas iespējas, izmantojot bibliotēkas krājumu
3 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Demenes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
4 Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējam Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5 Grāmatu, periodikas, audioierakstu izsniegšana Demenes pagasta bibliotēka 2024.gadā abonē: Praktiskais latvietis, Ieva, Mans dārzs, Ievas virtuve, Ievas veselība, Лилит, МК Латвия, Люблю, Семеро с ложкой, Миллион, Семь суперсекретов, Avene, Avenīte, 100 labi padomi, Латвийские вести, 1000 секретов дачника
6 Datora un interneta izmantošana Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
7 Piekļuve bezmaksas datu bāzēm un reģiona elektroniskajam kopkatalogam www.letonika.lv, www.filmas.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Nacionālās bibliotēkas datu bāze, Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
8 Dokumentu printešana, kopēšana
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Briģenes 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads Pašvaldības īpašums 1987
Upes 6, Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads Pašvaldības īpašums 1990

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

187,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

27

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

376

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

55

Pārējie:

321

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

4137

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 3379
Pieaugušie 3005
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 374
Virtuālais apmeklējums 758
Digitālie pakalpojumi 649
Citu digitālo pakalpojumu izmantošana 649
Datubāzu apmeklējums 109
Abonētās 109

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7434

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

434

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 5496
Grāmatas 2786
Seriālizdevumi 2710
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 1938
Datubāzes (skaits) 1938
Abonētās 1938
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 515
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 340
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtās vienības 212
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītās vienības 128

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

832

Izslēgto dokumentu kopskaits:

835

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

8419

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 832 835 8417
Grāmatas 186 18 7161
Seriālizdevumi 646 817 1216
Audiovizuālie resursi 31
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 6
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Datubāzes (skaits) 2
Abonētās 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 47 6 1566

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2