Demenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000256

Adrese:

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov., LV-5442

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65476707 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Demenes pagasta pārvalde
Citas iestādes vietne Augšdaugavas novads
Elektroniskais katalogs Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Sterlāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000066942

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0073

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Kumbuļu ārējās izsniegšanas punkts Upes 6, Kumbuļi, Augšdaugavas novads, LV5442

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

673A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

14.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Demenes bibliotēka ir vietējais informācijas, izglītošanas, atpūtas un sociālās komunikācijas centrs, kas nodrošina operatīvas kvalitatīvas informācijas pieejamību ikvienam lietotājam, izmantojot bibliotēkas krājumu, SBA un internētā pieejamos informācijas resursus, informācijas komunikāciju tehnoloģijas

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 19:00
Otrdiena 10:00 19:00
Trešdiena 10:00 19:00
Ceturtdiena 10:00 19:00
Piektdiena 10:00 19:00
Papildu informācija:

12:00 - 13:00 pusdienu pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Literāri izglītojoši pasākumi Bibliotēkas, lasīšanas un literatūras popularizējošu pasākumu organizēšana
2 Bibliotekārās stundas “Kas ir bibliotēka?” - bibliotekāra stunda pirmsskolas vecuma bērniem “Meklē informāciju bibliotēkā” - Informācijas meklēšanas iespējas, izmantojot bibliotēkas krājumu
3 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Demenes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA)
4 Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tas izmantošanas iespējam Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5 Grāmatu, periodikas, audioierakstu izsniegšana Demenes pagasta bibliotēka 2023.gadā abonē: Praktiskais latvietis, Ieva, Dārza pasaule, Ievas virtuve, Лилит, МК Латвия, Люблю, Семеро с ложкой, Миллион, Семь суперсекретов, Ucipuci, Lielais detektīvs, Латгалес Лайкс, Avene, Avenīte, 1000 секретов, Открыто.
6 Datora un interneta izmantošana Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
7 Piekļuve bezmaksas datu bāzēm un reģiona elektroniskajam kopkatalogam www.letonika.lv, www.filmas.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka, Nacionālās bibliotēkas datu bāze, Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs
8 Dokumentu printešana, kopēšana
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Demenes pagasta pārvalde
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Upes 6, Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads Pašvaldības īpašums 1990
Briģenes 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads Pašvaldības īpašums 1987
Teritorijas kopējā platība (m2):

1483,6

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

187,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

27

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

359

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

62

Pārējie:

297

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3297

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2693

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

604

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5225

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

314

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2982
Seriālizdevumi 2243
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 411

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 215
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 139
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 76

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

597

Izslēgto dokumentu kopskaits:

216

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8420

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 185 24 6998
Seriālizdevumi 412 192 1387
Audiovizuālie resursi 35
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 35 1693

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2