Dekšāres pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000645

Adrese:

Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., LV-4614

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64640122 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Jonina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000025889

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0487

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

647A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Dibināta 1951. gada rudenī

Darbība:

Bibliotēkas svarīgākie darbības virzieni: lasītāju apkalpošana, informācijas izsniegšana, darbs ar bērniem un jauniešiem, novadpētniecība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Ekskursijas, iepazīšanās ar bibliotēku Ekskursijas pa bibliotēku un informācija par bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem
4. Konsultācijas Par bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanu
5. Pasākumi Bibliotēkas, literatūras un lasīšanu popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi, konkursi, diskusijas)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Printēšana, kopēšana, skenēšana A4 1 lpp. - 0.07 EUR
2. Krāsaina A4 1 lpp. - 0.28 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.vilanunovads.lv
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

8052

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

134

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

182

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

64

Pārējie:

118

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1849

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1500

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

349

Virtuālais apmeklējums:

798

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2375

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

120

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1059
Seriālizdevumi 1316
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 139

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 33
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

515

Izslēgto dokumentu kopskaits:

632

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6227

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 205 149 5028
Seriālizdevumi 310 483 1157
Audiovizuālie resursi 42
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 31 14 556

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 12
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2