Dekšāres pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000645

Adrese:

Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pag., Rēzeknes nov., LV-4614

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64640122 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Jonina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000025889

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0487

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

647B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Dibināta 1951. gada rudenī

Darbība:

Bibliotēkas svarīgākie darbības virzieni: lasītāju apkalpošana, informācijas izsniegšana, darbs ar bērniem un jauniešiem, novadpētniecība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 16:30
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Ekskursijas, iepazīšanās ar bibliotēku Ekskursijas pa bibliotēku un informācija par bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem
4. Konsultācijas Par bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanu
5. Pasākumi Bibliotēkas, literatūras un lasīšanu popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi, konkursi, diskusijas)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Printēšana, kopēšana, skenēšana A4 1 lpp. - 0.07 EUR
2. Krāsaina A4 1 lpp. - 0.28 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.vilanunovads.lv
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

8052

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

134

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

186

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Pārējie:

137

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2049

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1882

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

167

Virtuālais apmeklējums:

832

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2705

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

102

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1088
Seriālizdevumi 1182
Pārējie dokumenti 435
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 211

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

500

Izslēgto dokumentu kopskaits:

529

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6202

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 174 73 5132
Seriālizdevumi 326 455 1027
Audiovizuālie resursi 42
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 28 21 563

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1