Dekšāres pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000645

Adrese:

Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pag., Rēzeknes nov., LV-4614

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64640122 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Iveta Jonina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000025889

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0487

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

647B

Akreditācijas datums:

12.11.2021

Akreditācijas termiņš:

12.11.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Dibināta 1951. gada rudenī

Darbība:

Bibliotēkas svarīgākie darbības virzieni: lasītāju apkalpošana, informācijas izsniegšana, darbs ar bērniem un jauniešiem, novadpētniecība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 08:30 15:30
Ceturtdiena 08:30 15:30
Piektdiena Slēgta
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Ekskursijas, iepazīšanās ar bibliotēku Ekskursijas pa bibliotēku un informācija par bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem
4. Konsultācijas Par bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanu
5. Pasākumi Bibliotēkas, literatūras un lasīšanu popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi, konkursi, diskusijas)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Printēšana, kopēšana, skenēšana A4 1 lpp. - 0.07 EUR
2. Krāsaina A4 1 lpp. - 0.28 EUR
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.vilanunovads.lv
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

8052

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

134

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

232

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

50

Pārējie:

182

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2936

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2121

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

815

Virtuālais apmeklējums:

883

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3991

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

320

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1695
Seriālizdevumi 1881
Pārējie dokumenti 415
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 424

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

523

Izslēgto dokumentu kopskaits:

469

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6256

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 163 80 5215
Seriālizdevumi 360 389 998
Audiovizuālie resursi 42
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 37 1 943

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1