Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012891

Adrese:

Skolas iela 13, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64829617 28668313 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Degumnieku pamatskola
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Smeltere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1612900124

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1330

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2460

Akreditācijas datums:

24.05.2018

Akreditācijas termiņš:

23.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950 g. pirmie bibliotēkas pirmsākumi. 1990 g. - sākas bibliotēkas pilnveidošanās un krājumu paplašināšana. 2005. g. - iegādāts viens dators bibliotēkai.

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir: * līdzdalība Izglītības iestādes licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; * izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu (līdzekļu) un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana; *pedagogu un izglītojamo informatīvā un bibliotekārā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 08:00 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatas Gan skolēniem, gan pedagogiem, gan skolas darbiniekiem ir pieejamas grāmatas-sākot ar mācību grāmatām un metodisko literatūru, beidzot ar daiļliteratūras grāmatām.
2. Interneta pieeja Skolēniem ir iespēju robežās pieejama printēšana-mācību procesam.
3. Brīvā laika nodarbes Starp ārpusklases nodarbībām skolēniem ir iespēja spēlēt galda spēles, likt puzles, krāsot mandalas, veidot grāmatzīmes mācību grāmatām, labot bojātās mācību grāmatas u.t.t.
4. Tematiskie pasākumi. Literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi bibliotēkā un ārpus tās.
5. Radošās darbnīcas Radošas aktivitātes saistītas ar mēneša tematiku-februārī sveču liešana, aprīlī-krāsošana, dekupāža, maijs, decembris-apveikumu veidošana u.t.t.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

4204

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

45

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

82

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

63

Pārējie:

19

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

123

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

52

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

71

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

492

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

506

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 485
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 3
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 485
Bērnu grāmatas 21

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

39

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6363

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 39 6338
Seriālizdevumi 1
Audiovizuālie resursi 10
Kartogrāfiskie materiāli 8
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 39 1173
Bērnu grāmatas 0 358

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1