Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012891

Adrese:

Skolas iela 13, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64829617 28668313 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Degumnieku pamatskola
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Smeltere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1612900124

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1330

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2460

Akreditācijas datums:

24.05.2018

Akreditācijas termiņš:

23.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950 g. pirmie bibliotēkas pirmsākumi. 1990 g. - sākas bibliotēkas pilnveidošanās un krājumu paplašināšana. 2005 g. - iegādāts viens dators bibliotēkai.

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir: * līdzdalība Izglītības iestādes licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; * izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu (līdzekļu) un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana; *pedagogu un izglītojamo informatīvā un bibliotekārā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 15:00
Trešdiena 13:30 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatas. Gan skolēniem, gan pedagogiem, gan skolas darbiniekiem ir pieejamas grāmatas-sākot ar mācību grāmatām un metodikām, beidzot ar daiļliteratūras grāmatām.
2. Interneta pieeja. Skolēniem ir pieejams viens dators un iespēju robežās-printēšana,mācību nolūkos.
3. Brīvā laika nodarbes. Starp ārpusklases nodarbībām,skolēniem ir iespēja spēlēt galda spēles, likt puzles, krāsot mandalas u.t.t.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

4204

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

45

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

70

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Pārējie:

14

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

220

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

52

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

168

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

682

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

586

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 682
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 474
Bērnu grāmatas 32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

87

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6296

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 80 6276
Audiovizuālie resursi 5 10
Kartogrāfiskie materiāli 1 8
Elektroniskie resursi 1 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 55 3596
Bērnu grāmatas 22 354

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1