Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012891

Adrese:

Skolas iela 13, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26428661 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Degumnieku pamatskola
Elektroniskais katalogs Madonas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Stafecka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1612900124

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.12.1999

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1330

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2460

Akreditācijas datums:

24.05.2018

Akreditācijas termiņš:

23.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950 g. pirmie bibliotēkas pirmsākumi. 1990 g. - sākas bibliotēkas pilnveidošanās un krājumu paplašināšana. 2005. g. - iegādāts viens dators bibliotēkai

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir: * līdzdalība Izglītības iestādes licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; * izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu (līdzekļu) un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana; *pedagogu un izglītojamo informatīvā un bibliotekārā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:30 17:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Skolēniem, skolotājiem pieejams bibliotēkas krājums- mācību un metodiskie materiāli, nozaru literatūra un daiļliteratūra.
2. Brīvā laika nodarbes- radošās aktivitātes. Iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties radošās aktivitātēs, izmantojot dažādas galda spēles u.c.
3. Tematiskie pasākumi. Tiek piedāvāti dažādi tematiskie pasākumi.
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

4204

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

45

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

95

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

77

Pārējie:

18

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

430

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 430
Pieaugušie 52
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 378

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1040

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

663

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 1040
Grāmatas 1024
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 8
Pārējās krājuma vienības 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 565
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

170

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

6973

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 170 6971
Grāmatas 164 6870
Seriālizdevumi 57
Audiovizuālie resursi 24
Kartogrāfiskie materiāli 6 14
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 2
Pārējās krājuma vienības 3
Digitāls/ elektronisks krājums KOPĀ 2
Citi digitāli resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 111 1451

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1