Degoles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000789

Adrese:

Irbes, Vienība, Degoles pag., Tukuma nov., LV-3140

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28380678 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Platace

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051256

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1275

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

730A

Akreditācijas datums:

22.12.2017

Akreditācijas termiņš:

22.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1971

Sākums:

1946.gada aprīlī darbu uzsāka Tukuma apriņķa Praviņu pagasta bibliotēka. Bibliotēka darbu sāka ar 400 grāmatām krājumā.

Darbība:

Pašvaldības publiskā bibliotēka. Bibliotēka nodrošina iedzīvotājiem brīvu piekļuvi dažādiem informācijas resursiem, sniedz atbalstu kultūras un izglītības jautājumos. Bibliotēka informē,izglīto un izklaidē.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Pārtraukums 12:00-12.30
Otrdiena 09:00 16:00 Pārtraukums 12:00-12.30
Trešdiena 09:00 16:00 Pārtraukums 12:00-12.30
Ceturtdiena 09:00 16:00 Pārtraukums 12:00-12.30
Piektdiena 09:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana Neierobežota bibliotēkas grāmatu krājuma izmantošana bibliotēkā, kā arī lasīšanai mājās.
2. Preses izdevumu izsniegšana Bibliotēkas abonētās preses izdevumu lasīšana bibliotēkā un izsniegšana uz mājām.
3. Internets, WiFi Interneta pakalpojumu izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana - MelnBalta A4 formāts, 1 lapa - 0,07 EUR
2. Dokumentu printēšana A4 formāts - 0,07 EUR
3. Krāsaina attēla druka A4 formāts, 1 lapa - 1,14 EUR
4. Skenēšana Par 1 vienību - 0,26 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

89

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

68

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

603

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

472

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

131

Virtuālais apmeklējums:

34

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1374

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

184

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 612
Seriālizdevumi 706
Pārējie dokumenti 56
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 88

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 9
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

559

Izslēgto dokumentu kopskaits:

729

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5054

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 171 186 3784
Seriālizdevumi 388 543 1270
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 9 1 197

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1