Degoles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000789

Adrese:

Griezes-5, Vienība, Degoles pag., Tukuma nov., LV-3140

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28380678 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el.katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Platace

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051256

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1275

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

730A

Akreditācijas datums:

22.12.2017

Akreditācijas termiņš:

22.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946. gada aprīlī darbu uzsāk Tukuma apriņķa Praviņu pagasta bibliotēka. Bibliotēka darbu sāk ar 400 grāmatām krājumā.

Darbība:

Pašvaldības publiskā bibliotēka. Bibliotēka nodrošina iedzīvotājiem brīvu piekļuvi dažādiem informācijas resursiem,sniedz atbalstu kultūras un izglītības jautājumos. Bibliotēka informē, izglīto un izklaidē.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 12:00 16:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 12:00 16:00
Piektdiena 09:00 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Grāmatu izsniegšana Neierobežota bibliotēkas grāmatu krājuma izmantošana gan bibliotēkā,gan lasīšanai uz mājām
Preses izdevumu izsniegšana Bibliotēkas abonētas preses izdevumu lasīšana,izsniegšana lasīšanai mājās.
Internets,Wi Fi Interneta pakalpojumu izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana-melnbalta A4 formāts 1 lapa 0,07
2. Dokumentu printēšana A4 formāts 0.07
3. Krāsaina attēla izdruka A-4 formāts 1 lapa 1.14
4. Skenēšana Par vienu vienību 0.26
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

81

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

63

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1012

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

638

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

374

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2697

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

321

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1115
Seriālizdevumi 1506
Pārējie dokumenti 76
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 247

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 57
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 43
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

621

Izslēgto dokumentu kopskaits:

146

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4699

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 148 146 3683
Seriālizdevumi 473 1016
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 3 188

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1