Degoles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000789

Adrese:

Griezes-5, Vienība, Degoles pag., Tukuma nov., LV-3140

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28380678 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el.katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Platace

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051256

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1275

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

730A

Akreditācijas datums:

22.12.2017

Akreditācijas termiņš:

22.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946. gada aprīlī darbu uzsāk Tukuma apriņķa Praviņu pagasta bibliotēka. Bibliotēka darbu sāk ar 400 grāmatām krājumā.

Darbība:

Pašvaldības publiskā bibliotēka. Bibliotēka nodrošina iedzīvotājiem brīvu piekļuvi dažādiem informācijas resursiem,sniedz atbalstu kultūras un izglītības jautājumos. Bibliotēka informē, izglīto un izklaidē.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 12:00 16:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 12:00 16:00
Piektdiena 09:00 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana Neierobežota bibliotēkas grāmatu krājuma izmantošana gan bibliotēkā, gan lasīšanai uz mājām
2. Preses izdevumu izsniegšana Bibliotēkas abonētas preses izdevumu lasīšana, izsniegšana lasīšanai mājās.
3. Internets, Wi-Fi Interneta pakalpojumu izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana-melnbalta A4 formāts 1 lapa - 0,07
2. Dokumentu printēšana A4 formāts - 0.07
3. Krāsaina attēla izdruka A4 formāts 1 lapa - 1.14
4. Skenēšana Par vienu vienību - 0.26
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

58,4

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

85

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

70

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

965

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

731

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

234

Virtuālais apmeklējums:

53

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2258

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

274

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 932
Seriālizdevumi 1243
Pārējie dokumenti 83
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 134

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 47
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 38
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

719

Izslēgto dokumentu kopskaits:

194

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5224

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 310 194 3799
Seriālizdevumi 409 0 1425
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 8 7 189

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1