Degoles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000789

Adrese:

"Irbes", Vienība, Degoles pag., Tukuma nov., LV-3140

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26518987 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el.kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Zīle

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051256

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1275

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

730A

Akreditācijas datums:

22.12.2017

Akreditācijas termiņš:

22.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1971

Sākums:

1946.gada aprīlī darbu uzsāka Tukuma apriņķa Praviņu pagasta bibliotēka. Bibliotēka darbu sāka ar 400 grāmatām krājumā.

Darbība:

Pašvaldības publiskā bibliotēka. Degoles bibliotēka nodrošina iedzīvotājiem brīvu piekļuvi dažādiem informācijas resursiem, sniedz atbalstu kultūras un izglītības jautājumos. Bibliotēka informē, izglīto un izklaidē.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Otrdiena 09:00 16:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Trešdiena 09:00 16:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Ceturtdiena 09:00 16:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 12:30
Piektdiena 09:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Katru darba dienu, noteiktā darba laikā
1 Grāmatu izsniegšana Neierobežota bibliotēkas grāmatu krājumu izmantošana bibliotēkā uz vietas un protams, izsniegšana lasīšanai mājās.
2 Preses izdevumu izsniegšana Bibliotēkas abonētās preses lasīšana bibliotēkā uz vietas un izsniegšana lasīšanai mājās.
3 Interneta iespējas, WiFi Interneta pakalpojuma izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Materiālu, dokumentu kopēšana - Melnbalta A4 formāts 1 lapa - 0,07 EUR
2 Dokumentu printēšana A4 formāts - 0,07 EUR
3 Dokumentu skenēšana A4 1 lapa - 0,26 EUR
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

92,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

108

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

80

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

805

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

566

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

239

Virtuālais apmeklējums:

84

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1363

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

172

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 581
Seriālizdevumi 740
Pārējie dokumenti 42
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 91

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

554

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1068

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4540

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 222 384 3622
Seriālizdevumi 332 684 918
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 36 22 211

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1