Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013114

Adrese:

Skola, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67957401 26592003 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Ķekavas novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zinaida Matisone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1934

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.08.2007

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Otrdiena 08:00 15:00
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 08:00 15:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 26592003, e-pastu zinaida.matisone@kekava.lv.Grāmatu rezervēšana.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1926

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

59,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

183

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

151

Pārējie:

32

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2227

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1219

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1008

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4049

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1587

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3868
Seriālizdevumi 55
Audiovizuālie resursi 31
Kartogrāfiskie materiāli 49
Nošizdevumi 22
Pārējie dokumenti 24
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1582
Bērnu grāmatas 925

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

250

Izslēgto dokumentu kopskaits:

463

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6155

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5831 239 462 5608
Seriālizdevumi 476 1 475
Audiovizuālie resursi 61 3 63
Kartogrāfiskie materiāli 1 1 2
Nošizdevumi 7 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2205 133 152 2186
Bērnu grāmatas 1019 93 22 1090

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Skeneru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

9

Tematiskie pasākumi:

3