Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012606

Adrese:

Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV-5401

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65420449 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Vienības pamatskolas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Celma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2712902233

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

16.07.2002

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0151

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2926

Akreditācijas datums:

27.05.2014

Akreditācijas termiņš:

28.05.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2002

Sākums:

2002.gads

Darbība:

Skolas bibliotēkas darbības mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību programmām. Bibliotēkas galvenie uzdevumi: 1) nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai, 2) attīstīt skolēnu informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes, 3) veicināt skolēnu patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos, 4) īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus, 5) atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 15:00
Otrdiena 11:00 15:00
Trešdiena 10:00 15:00
Ceturtdiena 10:00 14:00
Piektdiena 11:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Mācību grāmatu un daiļlit. izsniegšana.
2. Uzziņu literatūras un preses izdevumu izmantošana lasītavā.
3. Konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām.
4. Datori un internets
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1841

Teritorijas kopējā platība (m2):

6441,7

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

82,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

495

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

450

Pārējie:

45

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

12100

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5600

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6500

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

19480

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11100

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 18950
Seriālizdevumi 450
Audiovizuālie resursi 80
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3800

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1154

Izslēgto dokumentu kopskaits:

859

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

15117

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 14811 1154 859 15106
Seriālizdevumi 9 9
Elektroniskie resursi 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 9136 963 586 9513

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Skolu alise

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

28

Tematiskie pasākumi:

8