Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu

ISIL kods:

LV-BIB-013402

Adrese:

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65428345 @ 65422890
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Regīna Tereščenkova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0524

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

27B

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

16.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1924./25. mācību gadā kā Latgales pirmās pedagoģiskās vidusskolas, patlaban Daugavpils Universitātes (DU) struktūrvienība. DU dibināta 1921. g. novembrī.

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir nodrošināt DU studijas, zinātnisko un māksliniecisko darbību ar informāciju, iespieddarbiem un citiem dokumentiem. Svarīgākie darbības virzieni: DU studējošo un akadēmiskā personāla apkalpošana, krājuma veidošana atbilstoši DU studiju programmām un zinātniskās darbības virzieniem, DU publikāciju kolekcijas un datubāzes veidošana, DU akadēmiskā personāla publicēto darbu bibliogrāfisko rādītāju sagatavošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 20:00
Otrdiena 09:00 20:00
Trešdiena 09:00 20:00
Ceturtdiena 09:00 20:00
Piektdiena 09:00 20:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā piektdiena (izņemot eksāmenu, ieskaišu un gala valsts pārbaudījumu mēnešus) – Spodrības diena (Bibliotēka lietotājiem slēgta)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu izsniegšana uz mājām
2 Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izmantošana lasītavās un Bibliogrāfijas un informācijas sektorā
3 Grāmatu elektroniskā pasūtīšana un rezervēšana ņemšanai uz mājām, izmantošanas termiņa pagarināšana
4 Katalogu un datubāzu izmantošana
5 Datoru un interneta izmantošana
6 Konsultācijas informācijas meklēšanā katalogos un datubāzēs
7 Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi: iespieddarbu pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām
8 Lietotāju apmācība darbam ar katalogiem un datubāzēm
9 EBSCO, Science Direct un Scopus datubāzu izmantošana ārpus DU telpām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana (A4, A3) 0.06 - 0.21
2 Izdruka ar printeri (A4) Melnbalta: 0.07 Krāsaina: 0.64
3 Skenēšana (A4) 0.21 - 0.23
4 Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumi: iespieddarbu pasūtīšana no ārvalstu bibliotēkām Atbilstoši pasta izmaksām
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Parādes iela 1, Daugavpils Valsts īpašums 1989

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1000

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

62

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

2402

Pārējie:

2402

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

13971

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

13971

Virtuālais apmeklējums:

4800

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

19900

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 19549
Seriālizdevumi 217
Audiovizuālie resursi 11
Kartogrāfiskie materiāli 6
Nošizdevumi 112
Attēlizdevumi 4
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 7471
Bērnu grāmatas 168

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 1
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

6744

Izslēgto dokumentu kopskaits:

13395

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

267655

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 439 225923
Seriālizdevumi 356 13392 21543
Audiovizuālie resursi 4 239
Kartogrāfiskie materiāli 2288 2384
Nošizdevumi 6 1 13465
Attēlizdevumi 1 200
Nepublicētie dokumenti 3650 3650
Pārējie dokumenti 2 8
Elektroniskie resursi 243
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 36 124645
Bērnu grāmatas 33 4021

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 25
Darbiniekiem 10
Lasītājiem 15
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

11

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 9
Pašu veidotās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2