Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu

ISIL kods:

LV-BIB-013402

Adrese:

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65420111 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Regīna Tereščenkova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0524

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

27A

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

16.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1924./25. mācību gadā kā Latgales pirmās pedagoģiskās vidusskolas, patlaban Daugavpils Universitātes (DU) struktūrvienība. DU dibināta 1921. g. novembrī.

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir nodrošināt DU studijas, zinātnisko un māksliniecisko darbību ar informāciju, iespieddarbiem un citiem dokumentiem. Svarīgākie darbības virzieni: DU studējošo un akadēmiskā personāla apkalpošana, krājuma veidošana atbilstoši DU studiju programmām un zinātniskās darbības virzieniem, DU publikāciju kolekcijas un datubāzes veidošana, DU akadēmiskā personāla publicēto darbu bibliogrāfisko rādītāju sagatavošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildus informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Grāmatu izsniegšana uz mājām
2 Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izmantošana lasītavās un Bibliogrāfijas un informācijas sektorā
3 Grāmatu elektroniskā pasūtīšana un rezervēšana ņemšanai uz mājām, izmantošanas termiņa pagarināšana
4 Katalogu un datubāzu izmantošana
5 Datoru un interneta izmantošan
6 Konsultācijas informācijas meklēšanā katalogos un datubāzēs
7 Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi: iespieddarbu pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām
8 Lietotāju apmācība darbam ar katalogiem un datubāzēm
9 EBSCO, Science Direct un Scopus datubāzu izmantošana ārpus DU telpām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopēšana (A4, A3) 0.06 - 0.21
2 Izdruka ar printeri (A4) Melnbalta: 0.07 Krāsaina: 0.64
3 Skenēšana (A4) 0.21 - 0.23
4 Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumi: iespieddarbu pasūtīšana no ārvalstu bibliotēkām Atbilstoši pasta izmaksām
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1956

Citas (papildus) ēkas:
Nosaukums vai adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Parādes iela 1, Daugavpils Valsts īpašums 1989

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1000

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

100

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

2557

Pārējie:

2557

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

17635

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

17635

Virtuālais apmeklējums:

8328

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

35173

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 34203
Seriālizdevumi 702
Audiovizuālie resursi 0
Kartogrāfiskie materiāli 8
Nošizdevumi 34
Attēlizdevumi 86
Nepublicētie dokumenti 138
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskie resursi 0
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6266
Bērnu grāmatas 404

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 22
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 22
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 1
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1965

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

273186

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 223128 1531 224659
Seriālizdevumi 33882 403 34285
Audiovizuālie resursi 234 1 235
Kartogrāfiskie materiāli 92 92
Nošizdevumi 13444 16 13460
Attēlizdevumi 191 7 198
Pārējie dokumenti 12 12
Elektroniskie resursi 238 7 245
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 124566 189 124755
Bērnu grāmatas 3998 20 4018

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 30
Darbiniekiem 12
Lasītājiem 18
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

12

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 9
Pašu veidotās 3
Printeru kopskaits:

6

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

5

Tematiskie pasākumi:

1

Projektizstrāde:

1