Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu

ISIL kods:

LV-BIB-013402

Adrese:

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65428345 @ 65422890
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Regīna Tereščenkova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0524

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

27B

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

16.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1924./25. mācību gadā kā Latgales pirmās pedagoģiskās vidusskolas, patlaban Daugavpils Universitātes (DU) struktūrvienība. DU dibināta 1921. g. novembrī.

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķis ir nodrošināt DU studijas, zinātnisko un māksliniecisko darbību ar informāciju, iespieddarbiem un citiem dokumentiem. Svarīgākie darbības virzieni: DU studējošo un akadēmiskā personāla apkalpošana, krājuma veidošana atbilstoši DU studiju programmām un zinātniskās darbības virzieniem, DU publikāciju kolekcijas un datubāzes veidošana, DU akadēmiskā personāla publicēto darbu bibliogrāfisko rādītāju sagatavošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Grāmatu izsniegšana uz mājām
2 Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izmantošana lasītavās un Bibliogrāfijas un informācijas sektorā
3 Grāmatu elektroniskā pasūtīšana un rezervēšana ņemšanai uz mājām, izmantošanas termiņa pagarināšana
4 Katalogu un datubāzu izmantošana
5 Datoru un interneta izmantošana
6 Konsultācijas informācijas meklēšanā katalogos un datubāzēs
7 Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi: iespieddarbu pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām
8 Lietotāju apmācība darbam ar katalogiem un datubāzēm
9 EBSCO, Science Direct un Scopus datubāzu izmantošana ārpus DU telpām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopēšana (A4, A3) 0.06 - 0.21
2 Izdruka ar printeri (A4) Melnbalta: 0.07 Krāsaina: 0.64
3 Skenēšana (A4) 0.21 - 0.23
4 Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) pakalpojumi: iespieddarbu pasūtīšana no ārvalstu bibliotēkām Atbilstoši pasta izmaksām
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1956

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Parādes iela 1, Daugavpils Valsts īpašums 1989

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1000

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

100

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

2519

Pārējie:

2519

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

14975

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

14975

Virtuālais apmeklējums:

3798

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

26647

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 26068
Seriālizdevumi 383
Audiovizuālie resursi 31
Kartogrāfiskie materiāli 11
Nošizdevumi 126
Attēlizdevumi 23
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 6382
Bērnu grāmatas 206

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 18
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 18
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1426

Izslēgto dokumentu kopskaits:

306

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

274306

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1126 301 225484
Seriālizdevumi 294 34579
Audiovizuālie resursi 235
Kartogrāfiskie materiāli 4 96
Nošizdevumi 13460
Attēlizdevumi 2 1 199
Pārējie dokumenti 2 10
Elektroniskie resursi 2 243
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 90 236 124609
Bērnu grāmatas 3 4021

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 30
Darbiniekiem 12
Lasītājiem 18
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

12

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 9
Pašu veidotās 3
Printeru kopskaits:

6

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Angļu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma: