Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012601

Adrese:

Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65425870 29956007 @ 65425870
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Daugavpils Saskaņas pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lolita Ratkeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0150

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3526

Akreditācijas datums:

06.03.2018

Akreditācijas termiņš:

05.03.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1988

Sākums:

Daugavpils Saskaņas pamatskolas bibliotēka dibināta 1989. gadā, līdz ar skolas dibināšanu un darbības uzsākšanu.

Darbība:

Skolas bibliotēkas pamatuzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu ar valsts izglītības standartiem un mācību saturam atbilstošu literatūru. Atbilstoši piešķirtajiem naudas līdzekļiem, papildināt skolas bibliotēkas pamatfonda krājumus ar aktuālākām un jaunākām mācību grāmatām skolēniem un jaunākajiem metodiskajiem materiāliem skolotajiem. Veikt novecojošas mācību literatūras norakstīšanu. Papildināt daiļliteratūras grāmatu fondu atbilstoši mācību programmām un skolēnu interesēm. Papildus piešķirtajam finansējumam, skolas bibliotēka piedalās lasītveicināsanas projektos, caur ko rada iespeju papildinat bibliotēkas fondus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 8:30 9:30 - 12:00;12:30-14:20:15:20-17:00
Otrdiena 08:00 08:40 10:20-12:00; 12:30-16:10
Trešdiena 08:00 12:00 15:10 līdz 16:30
Ceturtdiena 08:00 10:10 11:10-12:00;12:30-15:00
Piektdiena 08:00 12:00 12:30-15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdēja piektdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Dators un internets Datora ar interneta pieslēgumu izmantošana mācību procesam.
2. Bibliotēkas stundas Ievadekskursijas - palīdzēt 1. klases skolēniem orientēties bibliotēkā, bibliotēkas sniegtajos pakalpojumos. BLŽ 2017 noslēguma pasākums sākumskolas skolēniem. BJŽ 2018 - informācija skolēniem par literārajiem darbiem, kas iekļauti šogad. Dzejas dienu pasākumi, tikšanās ar I.Cepīti. Darbs projektā "Mūsu mazā bibliotēka". Sadarbība ar bērnu bibliotēka "Zīlīte" un Latgales Centrālo bibliotēku.
3. Mācību grāmatas Skolēnu un skolotāju nodrošināšana ar mācību un metodisko literatūru.
4. Daiļliteratūra Piedāvājums atbilstoši skolas mācību programmā un bērnu interesēm.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Teritorijas kopējā platība (m2):

2476,1

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

544

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

501

Pārējie:

43

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

13740

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4190

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9550

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

23950

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

22056

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 23700
Seriālizdevumi 250
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 21120
Bērnu grāmatas 2650

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

788

Izslēgto dokumentu kopskaits:

717

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

13172

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 13088 781 704 13165
Seriālizdevumi 13 7 13 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 11455 489 602 11342

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

35

Tematiskie pasākumi:

5