Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012597

Adrese:

Arhitektu iela 10, Daugavpils, LV-5410

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65441303 20003514 @ 65441303
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Daugavpils 11.pamatskola
Bibliotēkas vietne Daugavpils 11.pamatskolas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Jablonska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0149

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3419

Akreditācijas datums:

02.05.2017

Akreditācijas termiņš:

04.05.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1963

Sākums:

Daugavpils 11.vidusskola tika dibināta 1963. gadā. No 2002. gada 01. jūlijā Daugavpils 11. vidusskola reorganizēta par Daugavpils 11. pamatskolu. Daugavpils 11.pamatskolas bibliotēka ir Daugavpils pilsētas pašvaldības dibināta Daugavpils 11.pamatskolas struktūrvienība.

Darbība:

Daugavpils 11.pamatskola ir Daugavpils pilsētas Domes dibināta un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas realizē pamatizglītības programmas. Daugavpils 11.pamatskolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Visiem Daugavpils 11.pamatskolas darbiniekiem un izglītojamiem skolas bibliotēka ir ikdienas izglītības, kultūras un informācijas centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 13:30
Otrdiena 08:30 13:30
Trešdiena 08:00 12:30
Ceturtdiena 08:30 13:30
Piektdiena 08:30 13:30
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonementa pakalpojumi Bibliotēkas krājuma materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā; tematisko, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
Elektronisko kataloga un datubāzes izmantošana Konsultēšana par elektronisko kataloga un datubāzes izmantošanu
Internets un citi datorpakalpojumi Datorpakalpojumu sniegšana; iespēja pieslēgties bezvadu internetam ar savu datora ierīci (klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru)
Pasākumi un izstādes Lasīšanas popularizēšanas, tematisko pasākumu un izstāžu organizēšana
Starpbibliotēku abonements Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtībā
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1963

Teritorijas kopējā platība (m2):

5336

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85,62

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

293

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

255

Pārējie:

38

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5855

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

342

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5513

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8112

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8622

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7861
Seriālizdevumi 251
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3005

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1327

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1040

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

14830

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 625 496 14672
Seriālizdevumi 158 158
Pārējie dokumenti 544 544 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 513 10361

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1