Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012761

Adrese:

Mičurina iela 3A, Dagda, Dagdas nov., LV-5674

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28778869 @
Skolā 65681520 65681521
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne www.dagdasvidusskola.lv/
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vija Gekiša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009121351

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0847

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3175

Akreditācijas datums:

03.12.2015

Akreditācijas termiņš:

02.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

1950. gads.

Darbība:

Skolēnu izglītošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1977

Teritorijas kopējā platība (m2):

26564

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

483

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

425

Pārējie:

58

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6186

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

546

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5640

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6812

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5777

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6722
Seriālizdevumi 90
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2850

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

858

Izslēgto dokumentu kopskaits:

539

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

16353

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 15408 663 365 15706
Seriālizdevumi 626 195 174 647
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 9764 519 283 10000

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Tematiskie pasākumi:

3