Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012529

Adrese:

Virsaiši, Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63925405 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Laila Jurcika

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1109

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:20 12:20
Trešdiena 10:20 12:20
Ceturtdiena 08:00 10:00
Piektdiena 08:00 10:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Mācību grāmatu izsniegšana Pedagogi m.g. sākumā saņem mācību grāmatas, kuras izsniedz izglītojamajiem lietošanā.
2 Pamatfonds Ikviens bibliotēkas lietotājs lieto gan lasītavā, gan saņem izmantošanai mājās.
3 Preses fonds Ikviens bibliotēkas lietotājs lieto gan lasītavā, gan saņem izmantošanai mājās.
4 Interneta pieslēgums Ikvienam bibliotēkas lietotājam ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu.
5 Printēšana Ikvienam bibliotēkas lietotājam ir iespēja izprintēt skolas vajadzībām domātos darbus.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1965

Teritorijas kopējā platība (m2):

7500

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

30

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

104

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

95

Pārējie:

9

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1784

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

536

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1248

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1023

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

439

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1023
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 300
Bērnu grāmatas 615

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6337

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6207
Audiovizuālie resursi 130

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

0