Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012529

Adrese:

Virsaiši, Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63925405 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lelde Tirzmale

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1109

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2799

Akreditācijas datums:

08.01.2014

Akreditācijas termiņš:

07.01.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 08:30 14:30
Piektdiena 8:30 13:50

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Mācību grāmatu izsniegšana Pedagogi m.g. sākumā saņem mācību grāmatas, kuras izsniedz izglītojamajiem lietošanā.
2 Grāmatu izsniegšana Ikviens bibliotēkas lietotājs izmanto grāmatas gan lasītavā, gan saņem izmantošanai mājās.
3 Preses izdevumi Ikviens bibliotēkas lietotājs lieto gan lasītavā, gan saņem izmantošanai mājās.
4 Interneta pieslēgums Ikvienam bibliotēkas lietotājam ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu.
5 Printēšana Ikvienam bibliotēkas lietotājam ir iespēja izprintēt skolas vajadzībām domātos darbus.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

7500

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

30

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

110

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

93

Pārējie:

17

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1890

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

564

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1326

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1277

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

643

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1277
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 634
Bērnu grāmatas 643

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

345

Izslēgto dokumentu kopskaits:

656

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7050

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 345 656 6920
Audiovizuālie resursi 130
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 216 618 3576
Bērnu grāmatas 81 52 756

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1