Cirmas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000526

Adrese:

Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov.

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22451343 @
Pagasta padomē 65729314
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvēnas bibliotēkas mājas lapā
Citas iestādes vietne Ludzas novada pašvaldības mājas lapā
Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marina Piterāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009162701

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

17.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0560

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

556A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1932

Sākums:

Arhīva fonda „Izglītības ministrija” dokumentos- bibliotēkas lietā redzams, ka Ludzas apriņķa Zvirgzdenes pagastā 1932. g. 1. novembrī nodibināta Pokuminas kultūras veicināšanas biedrības bibliotēka (saņemtas pirmās 665 grāmatas bibliotēkas dibināšanai).

Darbība:

Bibliotēka ir Ludzas novada Cirmas pagasta pārvaldes struktūrvienība. Tā ir pagasta kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagastu iedzīvotajam un visiem interesentiem. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu izmantošana
2 Uzziņu informācija Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. kopēšana vienas A4 formāta lapas kopēšana 0.07 EUR
2. drukāšana melnbaltā teksta vienas lapas A4 formāta izdrukai no datora 0,07 EUR
3. drukāšana melnbaltā teksta ar attēlu vai attēla vienas lapas A4 formāta izdrukai no datora 0.14 EUR
4. drukāšana krāsainā teksta vienas lapas A4 formāta izdrukai no datora 0.21EUR
5. drukāšana krāsainā teksta ar attēlu vai attēla vienas lapas A4 formāta izdrukai no datora 0.43 EUR
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Teritorijas kopējā platība (m2):

4300

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

108

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

120

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

87

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1245

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

747

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

498

Sociālo tīklu apmeklējums:

3232

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2981

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

90

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1514
Seriālizdevumi 1467
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 90

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 116
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 106
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

334

Izslēgto dokumentu kopskaits:

122

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4697

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4482 174 122 4534
Seriālizdevumi 160 160
Audiovizuālie resursi 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 964 54 26 992

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

7

Tematiskie pasākumi:

10

Projektizstrāde:

1