Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012876

Adrese:

Ciblas vidusskola, Cibla, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65729265 @ 65729265
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ciblas novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Purina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1513900473

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0892

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2007

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2882

Akreditācijas datums:

24.04.2014

Akreditācijas termiņš:

27.04.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Sākums:

1965

Darbība:

Bibliotēka nodrošina skolas mācību programmu īstenošanu ar nepieciešamajām mācību grāmatām un literatūru

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 09:00
Otrdiena 09:00 15:00
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 08:00 13:25
Piektdiena 08:00 10:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Apmācība un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu unbezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Jaunieguvumu apskats Jaunieguvumu un citu materiālu apskats, informācija par jaunāko mācību literatūru
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
5. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku sākumskolas skolēniem
6. Bibliotēkas krājums Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu u.c. materialu izmantošana
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1965

Teritorijas kopējā platība (m2):

1559,01

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

162

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

126

Pārējie:

36

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5547

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

439

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

5108

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5563

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4958

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5237
Seriālizdevumi 287
Audiovizuālie resursi 39
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4786

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

135

Izslēgto dokumentu kopskaits:

420

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

12030

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 12233 127 381 11979
Seriālizdevumi 7 7 7 7
Audiovizuālie resursi 72 1 32 41
Kartogrāfiskie materiāli 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3885 84 311 3658

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

7

Tematiskie pasākumi:

3