Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012884

Adrese:

Madonas iela 1, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26478225 @
Skolā 64852231 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne www.cesvaine.lv
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Brante

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

44139900133

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0995

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2671

Akreditācijas datums:

16.05.2013

Akreditācijas termiņš:

19.05.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1919

Darbība:

Bibliotēkas mērķis ir plānot un organizēt darbību, lai nodrošinātu mācību procesu ar atbilstošu literatūru, nodrošinātu lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai, popularizētu jaunāko literatūru.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 12:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana
2. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkais krājumos esošo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
3. Uzziņas Tematisku un faktoloģisku uzziņu sniegšana
4. Konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
5. Kopēšana kopēšana
6. Pasākumi un izstādes Literatūru un lasīšanu popularizējošu pasākumu un izstāžu organizēšana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2007

Teritorijas kopējā platība (m2):

6500

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

166,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

374

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

315

Pārējie:

59

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1874

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

505

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1369

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3348

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2891

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3346
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3459

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

140

Izslēgto dokumentu kopskaits:

214

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

11574

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 140 214 11488
Audiovizuālie resursi 64
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 2
Elektroniskie resursi 18
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 133 211 6285
Bērnu grāmatas 1 137

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1