Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012549

Adrese:

Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64107960 29399938 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Bibliotekāres: Dace Mizone, Antra Kalniņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4413903078

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

03.07.2015

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2060

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.11.2015

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3166 (Izdevis Izglītības Kvalitātes dienests

Akreditācijas datums:

13.03.2018

Akreditācijas termiņš:

14.03.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2015

Darbība:

Cēsu Pilsētas vidusskola īsteno 7 izglītības programmas - pamata, vispārējās vidējās, korekcijas un speciālās. Mācības notiek gan rīta, gan vakara maiņā, tiek izmantoti arī tālmācības elementi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 21:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 21:00
Piektdiena 08:00 16:00
Sestdiena 09:00 13:00 Tālmācības konsultāciju dienās. (Mēneša pēdējā sestdiena.)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Bibliotēkas abonements Bērnu un jauniešu literatūra, nozaru lieratūra, daiļliteratūra; uzziņas un konsultācijas.
Lasītava Uzziņu literatūra, preses izdevumi, galda spēles, telpa mācību nodarbībām un brīvā laika pavadīšanai, telpa pasākumu organizēšanai.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1978

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums 1978.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

101

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

1451

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

942

Pārējie:

509

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

15044

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5841

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9203

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

23396

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

15072

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 19861
Seriālizdevumi 3328
Audiovizuālie resursi 48
Kartogrāfiskie materiāli 139
Elektroniskie resursi 20
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 11573
Bērnu grāmatas 4866

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1291

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2305

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

24170

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 995 2186 23885
Seriālizdevumi 119 119
Audiovizuālie resursi 4 46
Kartogrāfiskie materiāli 133 168
Nošizdevumi 2
Pārējie dokumenti 3 4
Elektroniskie resursi 37 65
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 856 1792 13725
Bērnu grāmatas 123 220 3137

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google