Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012550

Adrese:

Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2017.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64122409 25450674 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne skolas mājaslapa
Elektroniskais katalogs elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ginta Pūpola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0512901845

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.12.2001

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1072

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3035

Akreditācijas datums:

26.02.2015

Akreditācijas termiņš:

25.02.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1992

Darbība:

Skola īsteno pamatizglītības programmu 11011111. Skolā mācās skolēni no 1. - 6. klasei. Esam EKO skola. No 2017. gada aprīļa līdz novembrim paredzēta skolas renovācija. No 01.04. 2017.- 31.12.2017. tika īstenots EKII līdzfinansēts projekts "Ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku", bibliotēkas darbs bija stipri ierobežots.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:30 16:30
Otrdiena 12:30 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu izsniegšana uz klasi un māju.
2. Uzziņas, konsultācijas.
3. Literārās stundas pēc pieprasījuma.
4. Filmu skatīšanās, spēļu spēlēšana.
5. Printēšana.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1889

Teritorijas kopējā platība (m2):

4559

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

230

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

210

Pārējie:

20

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

507

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

45

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

462

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2072

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1486

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2060
Audiovizuālie resursi 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1797

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

557

Izslēgto dokumentu kopskaits:

323

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

11143

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 10766 553 291 11028
Seriālizdevumi 4 2 2 4
Audiovizuālie resursi 139 2 30 111
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 7030 374 229 7175

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

2

Tematiskie pasākumi:

3