Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012550

Adrese:

Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64122409 25450674 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne skolas mājaslapa
Elektroniskais katalogs elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ginta Pūpola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0512901845

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.12.2001

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1072

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3035

Akreditācijas datums:

26.02.2015

Akreditācijas termiņš:

25.02.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1992

Darbība:

Skola īsteno pamatizglītības programmu 11011111. Skolā mācās skolēni no 1. - 6. klasei. Esam EKO skola . Aktīvi sadarbojamies ar Cēsu Bērnu bibliotēku. Jau otro gadu skolas bibliotēka iesaistās Bērnu žūrijas darbā, iekļaujot visus pirmo klašu skolēnus. Tādējādi ievirzot turpmākajai darbībai un aicinot lasīt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 16:00
Otrdiena 14:00 16:00
Trešdiena 14:00 16:00
Ceturtdiena 14:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu izsniegšana uz klasi vai māju
2. Preses izdevumu iepazīšana. lasīšana
3. Uzziņas, konsultācijas
4. Mājasdarbu sagatavošana, kur nepieciešama uzziņu literatūra, interneta resursi
5. Literārās stundas pēc pieprasījuma
6. Printēšana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1889

Teritorijas kopējā platība (m2):

4559

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

52

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

305

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

220

Pārējie:

85

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

620

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

69

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

551

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4310

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3720

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4298
Audiovizuālie resursi 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3818
Bērnu grāmatas 380

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

268

Izslēgto dokumentu kopskaits:

381

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

11030

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 254 352 10930
Seriālizdevumi 11 4 11
Audiovizuālie resursi 3 25 89
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 169 157 7187
Bērnu grāmatas 85 195 3743

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda