Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012550

Adrese:

Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64122409 25450674 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne CEPPS
Elektroniskais katalogs Alise
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ginta Pūpola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0512901845

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.12.2001

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1072

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4109

Akreditācijas datums:

17.03.2021

Akreditācijas termiņš:

16.03.2027

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1992

Darbība:

Skola īsteno pamatizglītības programmu 11011111 . Skolā mācās skolēni no 1. - 6. klasei. Esam EKO skola, skolas pagalmā plīvo Zaļais karogs. Skolas bibliotēka aktīvi sadarbojas ar Cēsu pilsētas Centrālās bibliotēkas Bērnu nodaļu. Aktīvi iesaistās Bērnu žūrijas darbā. No 2022. gada 1. septembra bibliotēkas telpās atrodas mācību klase.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 8:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana uz klasi vai māju
2. Uzziņas, konsultācijas
3. Mājasdarbu sagatavošana, kur nepieciešama uzziņu literatūra, interneta resursi
4. Literārās stundas pēc pieprasījuma
5. Printēšana
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

4559

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

52

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

401

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

373

Pārējie:

28

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2354

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

225

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2129

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3328

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1999

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3297
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 20
Attēlizdevumi 7
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2470
Bērnu un jauniešu grāmatas 381

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

372

Izslēgto dokumentu kopskaits:

448

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

8755

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 371 443 8622
Audiovizuālie resursi 1 9
Kartogrāfiskie materiāli 63
Nošizdevumi 43
Attēlizdevumi 4 11
Pārējie dokumenti 1 3
Elektroniskais krājums (summa) 4
E-grāmatas 1
Citi elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 326 170 4826
Bērnu un jauniešu grāmatas 25 92 2025

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1