Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012550

Adrese:

Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64122409 25450674 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne skolas mājaslapa
Elektroniskais katalogs elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ginta Pūpola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0512901845

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.12.2001

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1072

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3035

Akreditācijas datums:

26.02.2015

Akreditācijas termiņš:

25.02.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1992

Darbība:

Skola īsteno pamatizglītības programmu 11011111. Skolā mācās skolēni no 1. - 6. klasei. Esam EKO skola . Aktīvi sadarbojamies ar Cēsu Bērnu bibliotēku. Jau trešo gadu skolas bibliotēka iesaistās Bērnu žūrijas darbā, iekļaujot visus pirmo klašu skolēnus. Tādējādi ievirzot turpmākajai darbībai un aicinot lasīt.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 16:00
Otrdiena 14:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 14:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana uz klasi vai māju
2. Preses izdevumu iepazīšana. lasīšana
3. Uzziņas, konsultācijas
4. Mājasdarbu sagatavošana, kur nepieciešama uzziņu literatūra, interneta resursi
5. Literārās stundas pēc pieprasījuma
6. Printēšana
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

4559

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

52

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

315

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

290

Pārējie:

25

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

820

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

108

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

712

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4220

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3820

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4088
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 55
Nošizdevumi 53
Attēlizdevumi 6
Elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3750
Bērnu grāmatas 385

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

233

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2828

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8554

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 226 2783 8492
Seriālizdevumi 7 10 8
Audiovizuālie resursi 0 35 54
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 182 2164 4523
Bērnu grāmatas 19 611 3151

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1