Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012571

Adrese:

"Rāmuļu Skola", Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64129511 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irida Kārkliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1084

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

ID 4005

Akreditācijas datums:

03.12.2020

Akreditācijas termiņš:

02.12.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1992

Darbība:

Vispārējās pamatziglītības programmu realizācija.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 11:00
Trešdiena 9:00 11:00
Piektdiena 9:00 11:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Kopēšana un skenēšana
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rāmuļu skola Rāmuļu skola, Vaives pagasts, Cēsu novads LV-4136 Pašvaldības īpašums 1956

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

37

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

98

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

65

Pārējie:

33

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1098

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

249

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

849

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1645

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1033

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1621
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 11
Elektroniskais krājums (summa) 4
Citi elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 856
Bērnu un jauniešu grāmatas 513

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

707

Izslēgto dokumentu kopskaits:

431

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

3595

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 707 401 3536
Audiovizuālie resursi 16 20
Kartogrāfiskie materiāli 10 29
Nošizdevumi 2
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskais krājums (summa) 4 7
Citi elektroniskie resursi 4 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 90 252 1594
Bērnu un jauniešu grāmatas 617 179 2001

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2