Cēsu novada Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012555

Adrese:

Pūces iela 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64122256 29229405 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Viktorija Markule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0519900342

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1057

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3872

Akreditācijas datums:

03.02.2020

Akreditācijas termiņš:

02.02.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija dibināta 1990. gada 24. maijā. Reizē ar ģimnāziju darbu sāk arī bibliotēka.

Darbība:

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā var apgūt šādas vispārējās vidējās izglītības programmas: * Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. * Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. Vispārējās vidējās izglītības humanitāra virziena programma * Pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) izglītības programma

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 16:00
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
2 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
3 Mācību un metodiskā literatūra
4 Daiļliteratūra
5 Periodiskie izdevumi
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

61

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

364

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

200

Pārējie:

164

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1509

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

848

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

661

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9483

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2695

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9395
Seriālizdevumi 3
Audiovizuālie resursi 17
Kartogrāfiskie materiāli 12
Nošizdevumi 52
Elektroniskais krājums (summa) 4
Citi elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 5317
Bērnu un jauniešu grāmatas 29

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

740

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

23279

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 737 23004
Seriālizdevumi 13
Audiovizuālie resursi 2 64
Kartogrāfiskie materiāli 82
Nošizdevumi 100
Attēlizdevumi 4
Pārējie dokumenti 1 2
Elektroniskais krājums (summa) 10
Citi elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 546 10973

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE