Cēsu novada Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012555

Adrese:

Pūces iela 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64122256 26149047 @ 64122256
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ieva Robežniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0519900342

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1057

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2557

Akreditācijas datums:

07.01.2013

Akreditācijas termiņš:

06.01.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1990

Sākums:

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija dibināta 1990. gada 24. maijā. Reizē ar ģimnāziju darbu sāk arī bibliotēka.

Darbība:

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā var apgūt šādas vispārējās vidējās izglītības programmas: * Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma. * Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. * Pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) izglītības programma

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Mācību un metodiskā literatūra
Daiļliteratūra
Periodiskie izdevumi
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1968

Teritorijas kopējā platība (m2):

9812

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

61

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

257

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

221

Pārējie:

36

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

22653

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1347

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21306

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7564

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6644

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7105
Seriālizdevumi 402
Audiovizuālie resursi 57
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4533

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

576

Izslēgto dokumentu kopskaits:

923

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

27358

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 27627 561 917 27271
Seriālizdevumi 14 6 6 14
Audiovizuālie resursi 61 5 66
Kartogrāfiskie materiāli 1 3 4
Pārējie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 14441 400 903 13938

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 17
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 16
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

11

Tematiskie pasākumi:

4