Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012546

Adrese:

Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64125740 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko skolu bibliotēku kopkatalags
Iestādes vietne Cēsu 2. pamatskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Oļengoviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

051290031

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

24.11.2006

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1070

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3756

Akreditācijas datums:

07.05.2019

Akreditācijas termiņš:

06.05.2025

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 16:00
Papildu informācija:

Katru dienu pusdienu pārtraukums no 11:45 - 12:15

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu izsniegšana
2 Internets Skolniekiem, pedagogiem, darbiniekiem
3 Kopēšana Skolniekiem, pedagogiem, darbiniekiem
4 Iesiešana Skolniekiem, pedagogiem un darbiniekiem
5 Laminēšana Skolniekiem, pedagogiem un darbiniekiem
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

218

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

218

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

524

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

460

Pārējie:

64

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3391

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

294

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3097

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7163

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5741

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7066
Audiovizuālie resursi 24
Kartogrāfiskie materiāli 31
Nošizdevumi 19
Attēlizdevumi 8
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 14
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4247
Bērnu grāmatas 1746

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

718

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1635

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

14648

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 628 1536 14322
Seriālizdevumi 10 10 1
Audiovizuālie resursi 25 89
Kartogrāfiskie materiāli 2 68
Nošizdevumi 80 62 124
Attēlizdevumi 11
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 32
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 562 828 6799
Bērnu grāmatas 49 381 2753

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1