Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012545

Adrese:

Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64120467 @ 64120467
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkataloga adrese
Iestādes vietne Cēsu 1.pamatskolas interneta adrese
Sociālie tīkli Twitter konts
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ginta Amantova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0512900314

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1069

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2414

Akreditācijas datums:

31.03.2012

Akreditācijas termiņš:

30.03.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2003

Darbība:

Bibliotēkas mērķis ir līdzdarboties izglītības iestādes licenzētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; kā arī sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko, emocionālo un estētisko audzināšanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:00
Otrdiena 13:00 16:00
Trešdiena 08:30 16:00
Ceturtdiena 08:30 16:00
Piektdiena 08:30 16:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1890

Teritorijas kopējā platība (m2):

264

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

354

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

314

Pārējie:

40

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1292

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

183

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1109

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5796

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4562

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5778
Audiovizuālie resursi 7
Nošizdevumi 2
Elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3591

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

922

Izslēgto dokumentu kopskaits:

374

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

11624

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 11022 834 374 11482
Audiovizuālie resursi 1 4 5
Kartogrāfiskie materiāli 11 11
Nošizdevumi 24 83 107
Attēlizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 2 1 3
Elektroniskie resursi 15 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5522 724 373 5873

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

7

Tematiskie pasākumi:

5