Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012545

Adrese:

Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28665327 @
Skolā 64120467 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Iestādes vietne Cēsu 1.pamatskola
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter konts
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ineta Malojlo

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0512900314

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1069

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2414

Akreditācijas datums:

04.04.2018

Akreditācijas termiņš:

03.04.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2003

Darbība:

Bibliotēkas mērķis ir līdzdarboties izglītības iestādes licenzētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; kā arī sekmēt skolēnu intelektuālo, tikumisko, emocionālo un estētisko audzināšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu / spēļu izsniegšana. Mācību grāmatas, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, periodika, galda spēles.
2. Datoru / interneta lietošana. Skolēnu un pedagogu nodrošināšana mācību procesā.
3. Kopēšana. Printēšana. Skenēšana.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

733

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

61

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

514

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

454

Pārējie:

60

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3148

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

450

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2698

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6579

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4087

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6158
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 114
Nošizdevumi 276
Pārējie dokumenti 9
Elektroniskais krājums (summa) 16
E-grāmatas 1
Citi elektroniskie resursi 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 4574
Bērnu un jauniešu grāmatas 554

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

784

Izslēgto dokumentu kopskaits:

126

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

12918

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 733 125 12299
Seriālizdevumi 2
Audiovizuālie resursi 20
Kartogrāfiskie materiāli 33 122
Nošizdevumi 2 1 433
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 22
Elektroniskais krājums (summa) 16 18
Citi elektroniskie resursi 16 18
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 543 94 6792
Bērnu un jauniešu grāmatas 145 1793

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1