Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012545

Adrese:

Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2023.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28665327 @
Skolā 64120467 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Iestādes vietne Cēsu 1.pamatskola
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ineta Malojlo / Antra Avena

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0512900314

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1069

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2414

Akreditācijas datums:

04.04.2018

Akreditācijas termiņš:

03.04.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2003

Darbība:

Skolas bibliotēkas darbības: 1) pamatmērķis ir nodrošināt izglītības, informācijas un metodisko atbalstu izglītības procesa organizēšanā, balstoties uz kompetencēm balstītas pieejas principiem, mācību priekšmetu programmām; 2) pamatvirziens ir izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu (līdzekļu) un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana - elektroniskā kataloga izveide; 3) uzdevums ir motivēt izglītojamos aktīvai lasīšanai, kā vienu no tikumisko vērtību attīstības veidiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu / spēļu izsniegšana. Mācību grāmatas, daiļliteratūra, uzziņu literatūra, periodika, galda spēles.
2. Datoru / interneta lietošana. Skolēnu un pedagogu nodrošināšana mācību procesā.
3. Kopēšana / printēšana / skenēšana līdz A4.
Informācija par pakalpojumiem tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2023
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

733

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

61

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2023.gadā:

512

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

460

Pārējie:

52

Apmeklējumi

Bibliotēkas apmeklējums kopā:

5332

APMEKLĒJUMS:
Apmeklējumi Skaits
Fizisko apmeklējumu kopskaits 5332
Pieaugušie 525
Bērni un jaunieši līdz 18.g. 4807

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6127

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4793

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumenti Skaits
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 6127
Grāmatas 6051
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 46
Attēlizdevumi 2
Pārējās krājuma vienības 19
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 4010
Bērnu un jauniešu grāmatas 1097
Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no sociālajiem medijiem:

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

706

Izslēgto dokumentu kopskaits:

102

Dokumentu kopskaits krājumā 2023.gada beigās:

13522

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Krājums Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bibliotēkas fiziskais krājums KOPĀ 706 102 13522
Grāmatas 699 102 12896
Seriālizdevumi 2
Audiovizuālie resursi 38
Kartogrāfiskie materiāli 122
Nošizdevumi 6 439
Attēlizdevumi 1 3
Pārējās krājuma vienības 22
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 415 100 7715
Bērnu un jauniešu grāmatas 230 2023

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2023.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1